2012.gada 30.jūnijā noslēdzas Eiropas Sociālā fonda projekts „Speciālistu piesaiste Dagdas novada pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšanai.”

Projekta ietvaros Dagdas novada pašvaldībā konkursa kārtībā uz 18 mēnešiem (no 2011.g. 01.janvāra līdz 2012.g. 30.jūnijam) darbā tika pieņemti būvinženieris un vides inženieris.

 

Iesaistoties projektā, viens no nosacījumiem bija nodarbināt speciālistus pus gadu pēc projekta realizācijas, līdz ar to būvinženieris un vides inženieris turpinās strādāt līdz 2012.gada nogalei.

 

Projekta ietvaros pieņemtajiem speciālistiem tika nodrošināts komplekts ar darbam nepieciešamo programmatūru un apmācības kādā no darba specifikas jautājumiem. Projektā minētās aktivitāšu izmaksas, tai skaitā darba algu, finansēja Eiropas sociālais fonds, sastādot 18 500 Ls, līdz ar to Dagdas novada pašvaldības līdzfinansējums nebija nepieciešams.

 

Pieņemot darbā pieredzējušus speciālistus ar amatam atbilstošu augstāko izglītību, tika sasniegts nospraustais mērķis: uzlabota Dagdas novada pašvaldības kapacitāte.

 

Būvinženiera pamatdarbs bija tāmju sastādīšana, iesaistīšanās projektos, būvobjektu apsekošana un pārbaude, savukārt vides inženieris bija nodarbināts ar nesakoptu teritoriju apsekošanu, ezeru apsaimniekošanas plānu izstrādi, kā arī ar mežiem saistītu jautājumu  risināšanu.

 

Speciālisti ir pateicīgi par iespēju strādāt pašvaldībā, jo tā ir vērtīga pieredze viņu turpmākai darbībai, tāpēc ieguvēji ir ne tikai Dagdas novada pašvaldība, bet arī viņi paši.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Ineta Kokare

projekta vadītāja

29.06.2012.