Dagdas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas apstiprināšana

Dagdas novada pašvaldība informē, ka ir apstiprināta Dagdas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030.

 

Ar jauno plānošanas dokumentu var iepazīties Dagdas novada pašvaldības

Attīstības un plānošanas nodaļā (Alejas iela 4, Dagda), kā arī pašvaldības mājas lapā www.dagda.lv sadaļā “Pašvaldība” / “Plānošanas dokumenti”.

 

Dagdas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija izstrādāta Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/062 “Dagdas novada attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrāde” ietvaros.