Paziņojums par galīgās redakcijas nodošanu Latgales plānošanas reģionam atzinuma saņemšanai

Dagdas novada pašvaldība informē, ka ar 2012.gada 30.maija domes sēdes lēmumu (sēdes protokols nr.5, 1.§) Dagdas novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam galīgā redakcija tiek nodota Latgales plānošanas reģionam atzinuma saņemšanai.

 

Ar Dagdas novada Attīstības programmas galīgās redakcijas materiāliem var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.dagda.lv  un Dagdas novada domē, Alejas ielā 4, Dagdā.

 

 

22.06.2012