Projekts ERASMUS+ turpinās Dagdā

Dagdas vidusskola jau daudzkārt ir iesaistījusies starptautiskajos COMENIUS projektos, uzņemot ciemiņus savā skolā un dodot iespēju saviem skolēniem un skolotājiem apmeklēt citas valstis, iepazīstot to izglītību, kultūru un dabu.

 

Tāpēc arī šogad, pateicoties projekta koordinatorei mūsu skolā Marijai Micķevičai, no 2015. līdz 2018. gadam mēs piedalāmies ļoti interesantā starptautiskajā ERASMUS+ projektā ,, Nodarbības ārpus skolas” kopā ar Horvātijas, Austrijas, Ungārijas un Čehijas partneriem.

 

25. aprīlī Latvijā ieradās 42 skolēni un skolotāji no iepriekšminētajām valstīm, lai pirmajā projekta dienā iepazītos ar mūsu valsts galvaspilsētu Rīgu, izstaigātu Vecrīgas ieliņas vairāku stundu ilgā ekskursijā, izgaršotu nacionālos ēdienus ,,Lido”. Tālāk sekoja četru stundu garais brauciens līdz Dagdai, caur autobusa logu baudot mūsu zemes šī pavasara dabas skatus. Ja Rīgā bija silts un saulains laiks, tad Latgale ciemiņus sagaidīja ar krietnu lietusgāzi un vēja brāzmām. Viesiem tā bija kā atgriešanās agra pavasara sākumā viņu valstīs, jo pašlaik tur pārsvarā ir 20 - 22 grādu siltums, bet tulpes un narcises jau sen noziedējušas.

 

26. aprīlī pēc brokastīm ārzemju skolēni mūsu projekta dalībnieku vadībā izstaigāja skolas gaiteņus un kabinetus, pabija sporta zālē, skolotājas Snežanas Smirnovas vadībā vairāk iepazina viens otru sadraudzības nodarbībā, bet nedaudz vēlāk visi pulcējāmies Dagdas vidusskolas aktu zālē, lai iepazītos ar ciemiņiem tuvāk, noskatītos viņu veidotās prezentācijās, noklausītos mūsu skolēnu brīnišķīgo koncertu un degustētu visu valstu projekta dalībnieku līdzatvestos saldumus. Visus klātesošos savā uzrunā sveica Dagdas vidusskolas direktore Vija Gekiša un šī projekta koordinatore Marija Micķeviča. Dienas otrajā daļā dalībnieki veidoja stilizētu dārzu ar valstu nacionālajiem ziediem, priecājās par daudzveidīgajiem taureņiem skolas vestibilā, iepazinās ar Dagdas pilsētu, skolēnu pavadībā dodoties orientēšanās pārgājienā, bet ārzemju skolotāji apmeklēja pilsētas domi. Dienas turpinājums sekoja Jaundomes muižā, kur visas aktivitātes bija saistītas ar zivju pasauli – gan Armanda Pudnika aizraujošais stāstījums, gan veiklības spēle, gan dažādi uzdevumi par zivju atpazīstamību, aprakstiem un zīmējumiem. Pārtraukumos katras valsts dalībnieki uzstājās ar savām tautas dziesmām un iesaistījās aizraujošās spēlēs.

 

27. aprīļa rīts mūs sagaidīja silts un saulains. Beidzot nelīst! Priecājās gan projekta organizatori, gan dalībnieki, jo šī diena bija paredzēta āra aktivitātēm, apgūstot tēmu ,,Viss saistībā ar dabu”. Projekta dalībnieki devās izbraukumā uz Rāznas dabas izglītības centru, kur apmeklēja ekspozīciju ,,Iepazīsti un sajūti Rāznas Nacionālo parku!”, aizvērtām acīm izstaigāja sajūtu taku, spēlēja vides izziņas spēles, piedalījās radošās un interaktīvās nodarbībās gan telpās, gan svaigā gaisā izcilu sava amata pratēju Regīnas Indriķes un Irēnas Brolišas vadībā. Visi kopā kāpām Mākoņkalnā, izbaudījām sevišķi skaistus fotosesijas mirkļus, spēļu veidā apguvām ar dabu saistītos vārdus dažādās valodās, iemācījāmies dziesmu ,,Aiz ezera balti bērzi”, līmējām un veidojām  dabas ainavas.

 

Dienas otrā puse turpinājās Andrupenes lauku sētā. Skolotājiem bija iespēja apmeklēt Andrupenes bērnudārzu, bet visi kopā Andrupenes lauku sētas saimnieces Skaidrītes Pauliņas vadībā iepazinām mūsu senču dzīvi iepriekšējos gadsimtos, izbaudījām nacionālos ēdienus garšīgajās pusdienās. Ciemiņus pārsteidza mūsu maize, siers, sviests, asuškas… Turpinājumā sekoja dažādas interaktīvas un radošas nodarbības par tēmu ,,Maize”- likām domino, mācījāmies dziesmu vārdus un dziedājām vācu valodā par sēšanu, pļaušanu un maizes cepšanu. Skolēni kopā ar skolotājiem izstaigāja Andrupenes Purva taku, iesaistījās folkloras kopas ,,Saiveņa” rotaļās, redzēja mūsu tautastērpus un klausījās dziesmas ,,Saiveņas” izpildījumā. Viesiem šī diena bija patīkamu pārsteigumu un jaunu atklājumu pilna, visi centās pēc iespējas vairāk redzēto iemūžināt fotogrāfijās. Nobeigumā katrs dalībnieks piedalījās šī projekta Logo zīmēšanā. Vakarā notika neliels sadraudzības pasākums projektā iesaistītajiem Dagdas vidusskolas skolēniem, viņu vecākiem un visiem ārzemju ciemiņiem. Skanēja dziesmas, tika mācītas mūsu rotaļas un deju soļi. Kontaktējoties un kopā nedaudz atpūšoties, pazuda valodas barjera un draudzība kļuva vēl ciešāka.

 

28. aprīlī tēma par dabu tika turpināta angļu valodas nodarbībās kopā ar skolotāju Larisu Mačukāni un ,,Koka pases” veidošanā kopā ar bioloģijas skolotāju Annu Krilovu. Skolotāji šajā laikā plānoja projekta turpmāko gaitu. Dienas otrā puse bija veltīta tēmai ,,Viss par dzīvniekiem”, apmeklējot vides izglītības centru ,,Ķepa”, atkal iesaistoties piedāvātajās aktivitātēs, risinot atjautības uzdevumus, strādājot darba lapās, spēlējot spēles un vienam no otra iemācoties kaut ko jaunu. Ārzemju skolēni un skolotāji bija patīkami pārsteigti par  eksponātu daudzveidību, sajūsmas brīžos tapa brīnišķīgas fotogrāfijas. Vakarā visiem notika kopīga diskotēka Dagdas vidusskolā, skanēja mūsdienīgi mūzikas ritmi, tika apgūti dažādi deju soļi, skolēnu draudzībai kļūstot vēl ciešākai.

 

29. aprīlī projekta dalībnieki devās ekskursijā uz Aglonas Baziliku, izstaigāja Karaļa kalnu, apmeklēja Velnezeru un Andrupenē iesākto tēmu par maizi turpināja Aglonas Maizes muzejā, noklausoties aizraujošu stāstījumu angļu valodā par ceļu no grauda līdz maizei. Gan skolotājiem, gan skolēniem bija iespēja piedalīties maizes mīklas mīcīšanā, graudu malšanā, dzirdēt dažādus ticējumus, aplūkot senākos darba rīkus, izgaršot dažādās maizes šķirnes un tēju no Latgales pļavu ziediem, baudot sātīgās pusdienas no māla traukiem. Pēcpusdienā viesiem bija iespēja apmeklēt Dagdas Jauniešu centru, piedaloties dažādās aktivitātēs. Vakars turpinājās, atvadoties vienam no otra, no jaunajiem draugiem, apmaiņa ar e-pasta adresēm, atmiņas, asaras, apskāvieni…

 

Ceram, ka visi projekta dalībnieki mājup devās apmierināti ar redzēto no mūsu daudzveidīgās piedāvājumu programmas, iepazīstot Latvijas, Latgales un Dagdas novada vidi un kultūru.

 

Visas šīs nedēļas pasākumu sagatavošanā un norisē aktīvi iesaistījās mūsu skolas projekta grupas dalībnieki enerģiskās un aktīvās skolotājas, projekta koordinatores Marijas Micķevičas vadībā. Par daudzveidīgo ēdienkarti rūpējās čaklās Dagdas vidusskolas pavārītes Natālijas Bistrovas vadībā. Liela atbildība šoreiz bija arī skolas internāta un centra ,,Parka rozes” personālam par tik daudzu dažādās valodās runājošo viesu izmitināšanu, kuri katrs bija ar savu mentalitāti un kultūru. Paldies projektā iesaistīto skolēnu vecākiem un visiem, kuri līdzdarbojās, lai viss izdotos!Tā kā Dagdas vidusskolā  vienlaicīgi notika gan Projektu nedēļas pasākumi, gan daudzās ERASMUS+ aktivitātes, tad direktore Vija Gekiša ne tikai piedalījās dažādos Projektu nedēļas pasākumos, bet arī rūpējās par viesu labklājību.

 

Draudzības turpinājums sekos tikšanās reizēs Čehijā, Ungārijā un Horvātijā.

 

Velta Augustova

Dagdas vidusskolas direktores vietniece

06.05.2016.