Projekta “Erasmus+” sadarbības aktivitāte Čehijā

Kā ir zināms, Dagdas vidusskola īsteno starptautisko projektu Erasmus+, kura tēma “Mācīšanās ārpus klases telpām”. Visi vēl labi atceramies pavasara dienas, kad Dagdas vidusskolā ciemojās skolēni un skolotāji no Austrijas, Čehijas, Ungārijas un Horvātijas.


Laiks ir neapturams, un  projektam jāizvirza jauni uzdevumi. Lai tas tiktu veiksmīgi īstenots, šī gada 16.-19. oktobrī Dagdas vidusskolas skolotājas (vācu valodas skolotāja Velta Augustova un angļu valodas skolotāja Snežana Smirnova) devās uz  Čehiju.  Ostravā, tā  ir trešā lielākā pilsēta šajā valstī, kura atrodas 368 km attālumā no galvaspilsētas Prāgas, visus projekta dalībniekus sagaidīja vācu valodas skolotājas Petra un Suzanna. Šoreiz tie bija deviņi skolotāji no partnervalstīm. Čehijas skolotājas organizēja ne tikai projekta turpmākās darbības un plānošanas sanāksmi, bet piedāvāja arī ļoti plašu, izzinošu un atraktīvu programmu.

 

Pirmdien, 17.oktobrī Ostravā diskutējām darba sanāksmē, kur tika analizēts jau paveiktais darbs un apspriesti uzdevumi turpmāk veicamajam. Sanāksmē noskatījāmies Horvātijas kolēģu veidoto video filmu par vizīti Latvijā, kur partnervalstu skolēni dalījās iespaidos par Latvijas valsti, Rīgu, Dagdu un projekta aktivitātēm.  Projekta koordinatore no Austrijas un pārējie skolotāji  atzīmēja, ka Latvijas apmeklējums visiem ļoti iepatikās, viņi atcerējās kopā pavadīto laiku un interesantās aktivitātes. Daudziem skolēniem ir  draugi mūsu skolā, notiek sarakste e-vidē. Skolotāji vienojās par projekta nākamo tēmu, un šoreiz tā ir ,,Zeme, ūdens, gaiss”. Tika apspriests labākais laiks nākamajai vizītei Ungārijā (skolēni + skolotāji), iespējamās aktivitātes un citi organizatoriskie jautājumi.

 

Apmeklējām partnerskolu - PAVLA TIGRIDA JAZYKOVE GYMNAZIUM, kur skolēni mūs iepazīstināja ar tās vēsturi, klases telpām, plašajiem un savdabīgi iekārtotajiem gaiteņiem, tikāmies ar ģimnāzijas direktori. Skolā ir ļoti daudz gleznu, kuru autori ir paši skolēni, viens no stendiem ir veltīts braucienam uz Latviju Erasmus+ projekta ietvaros. Pēc tam devāmies uz slaveno Ostravas Zinātnes un Tehnoloģiju centru, kas ir ļoti populārs ne tikai bērniem un skolēniem, bet arī ģimenēm un dažāda vecuma cilvēkiem. Tur katrs, kurš vēlas, var saistošā veidā rast atbildes par zinātni un veikt praktiskas nodarbības atraktīvā veidā ar laborantu palīdzību. Skolotājiem tika organizēta ekskursija pa centru, apmeklējām laboratorijas, kur katra ir nosaukta slavena zinātnieka vārdā, veicot eksperimentus atbilstoši zinātnieka pārstāvētajai nozarei. Tepat skolotāji skatījās 3D filmu par Āfriku. Kā piebilda Petra un Suzanna, ne visās skolās ir laboratorijas, kur apgūt praktiskas nodarbības, tāpēc skolēni kopā ar skolotājiem bieži apmeklē šo centru, lai paši veiktu eksperimentus dažādās zinātnes nozarēs.

 

Landekas Parks- vēl viena ļoti nozīmīga vieta Ostravā. Tur atrodas ogļraktuvju muzejs. Skolotāju grupa gida pavadībā apmeklēja pazemes šahtu, kur dzirdējām interesantu stāstījumu par grūto, sarežģīto akmeņogļu ieguvi un glābšanas iespējām dažādās situācijās. Parka teritorijā var apskatīt tehniku, mehānismus, kas tika izmantoti ražotnē. Svētais Patriks, kura statuja atrodas  pie parka ieejas, ir tas, kurš glābj visus, kas strādā pazemē.

 

Iepazinām arī pilsētas centru, kur ir skaista gājēju iela, pilna ar kafejnīcām un maziem veikaliņiem. Unikālas arhitektūras ēkas, skulptūras, dzīvojamās daudzstāvu mājas, biroju ēkas piešķir savu kolorītu pilsētai. Iedzīvotāji lepojas ar mūsdienīgu tirdzniecības centru “Karolina”, kurš uzcelts 2014. gadā. Protams, bija ļoti interesanti ne tikai apskatīt nozīmīgas vietas pilsētā, uzzināt par Ostravas vēsturi, bet arī  nogaršot tradicionālos čehu ēdienus.

 

Mēs pateicamies vācu valodas skolotājām no Ostravas PAVLA TIGRIDA JAZYKOVE GYMNAZIUM Petrai un Suzannai par viesmīlīgo uzņemšanu, labi izplānoto un kopā ar mums pavadīto laiku, par silto un draudzīgo atmosfēru starp partnervalstu skolotājiem. Bija patīkami redzēt šajā projektā jau pazīstamus cilvēkus un iepazīt jaunus dalībniekus.

 

Mēs vēlreiz pārliecinājāmies, ka katrā valstī ir tādas vietas, kur var atraktīvi mācīties arī ārpus klases telpām, tikai jāprot tās atrast un izmantot. Skolēniem jāsaprot, ka daudzas lietas var iemācīties tikai tad, ja ir motivācija, vēlēšanās un iespējas, kuras noteikti   jāizmanto, tāpēc jāmācās svešvalodas, jāzina savas dzimtenes vēsture un kultūra, lai varētu salīdzināt un izprast citu zemju tradīcijas.

 

Pateicamies projekta Erasmus+ koordinatorei mūsu skolā Marijai Micķevičai un Dagdas vidusskolas direktorei Vijai Gekišai par iespēju piedalīties projekta vizītē Čehijā.

 

V. Augustova un S. Smirnova

Dagdas vidusskolas svešvalodu skolotājas

01.11.2016.