Par nodarbībām ārpus skolas telpām

Dagdas  vidusskola kopā ar   projekta  partnerskolām  no   Austrijas, Čehijas, Horvātijas  un  Ungārijas   jau  otro  gadu  realizē  projektu  Erasmus+.


Runājot par jēdzienu „āra”, nav saistīta tikai un vienīgi ar vietu, kas atrodas „ārā” vai „ārpus telpām”. Āra nodarbībās skolēniem ir iespēja sevi daudzpusīgi pētīt un pilnveidot. Skolēni mācās dažādos veidos „gan ar rokām, gan ar garu”. Dabā bērnu brīnīšanās un ziņkārība bieži var motivēt mācīšanos: īpaši  jaunāko  klašu  skolēnus. Āra nodarbības  notiek  visos  gadalaikos  (ziemā, vasarā, pavasarī  un  rudenī ). Laikā, kad bērnu un jauniešu dzīvē dominē virtuālā pieredze, ir svarīgi ļaut viņiem uzturēties reālā, skaistā pasaulē un skaidri apzināties visu, ko tur ir iespējams darīt. Mūsu, Dagdas  vidusskolas  skolotāji, spēj  veiksmīgi  plānot  savas  mācību  stundas  un  novadīt  tās  arī  ārpus  skolas  telpām. Tās nav  tikai  nodarbības  bioloģijā, ķīmijā, bet arī latviešu valodā, svešvalodās, matemātikā, vizuālajā mākslā, fizikā. Aktīvi nodarbībās  iesaistās  arī  sākumskolas  skolotāji. Līdzīgi  kā  klasē, tā  arī  āra nodarbībās  tiek  attīstīta kritiskā domāšana,  attīstītas analizēšanas prasmes,  uzlabotas sadarbības prasmes problēmu situācijās un  radīts atklājuma prieks un attīstīta radoša pieeja. Par  to  var  pārliecināties  skolēnu  darbos, kas tiek  izvietoti skolā  Erasmus +  stūrītī un  klašu  telpās.

 

Bez šaubām, skolotājiem nodarbību laikā būtiski sekot visu skolēnu klātbūtnei un līdzdalībai;  aktivitātēs jāiesaista visi nodarbības dalībnieki;  nodarbībā jāveido diskusijas un jāatbild uz jautājumiem;  jāseko nodarbības dalībnieku drošībai un labsajūtai. Tas ir  savādāk  nekā, kad  skolēni  tikai sēž  solos ar seju pret skolotāju. Šis veids bija efektīvs laikā, kad skolotājs bija vienīgais un vispieejamākais informācijas avots. Bet mūsdienās, kad pateicoties bezvadu internetam, mēs burtiskā nozīmē esam ieskauti informācijas daudzumā, skolēni ir  aicināti paši  aktīvi  darboties, pētīt, meklēt un atrast atbildi  uz  pētāmo  jautājumu. Skolotāja vienīgā loma nav sniegt zināšanas, viņam ir arī jāvada, jādiskutē  un  jānovērtē skolēnu progress, lai zinātu, kad atbalsts  un  kam ir visvairāk nepieciešams. Vēl  svarīgi, ka  skolotājs  līdzās  zināšanām  turpina  skolēnos  attīstīt   sadarbības  prasmes:  sarunāties, diskutēt, strādāt kopā; dalīties ar savējo un pieņemt citu ideju; eksperimentēt, atbildēt par savu darbu. Ieguvums  ir  radoša, daudzveidīga un piepildīta dzīve skolā. 

 

Uz  kārtējo  semināru  projekta   Erasmus+  ietvaros  uz  Ostravu, Čehijā  oktobrī  dosies  Dagdas  vidusskolas  skolotājas  Velta  Augustova  un  Sņežana  Smirnova, lai  dalītos  pieredzē par  nodarbībām, plānotu  tālākas  projekta  aktivitātes.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

 

M.Micķeviča

Dagdas vidusskolas projekta koordinatore  

05.10.2016.