Uz Alejas ielas ir atsākti būvdarbi

Dagdas pilsētas Alejas ielā ( 1345 m)  pēc tehnoloģiskā pārtraukuma ar 24.martu 2020.gadā plānots atsākt būvdarbus.

Plānotie galvenie būvdarbi aprīļa mēnesī:

- Esošās ietves asfalta seguma demontāža;
- Zemes klātnes ierakuma un uzbēruma būvniecība;
- Salizturīgās kārtas būvniecība h=min 30 cm biezumā;
- Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata nesošās kārtas būvniecība h=15 cm biezumā;
- Betona bruģu seguma būvniecība h=6cm biezumā uz sagatavotas izlīdzinošās kārtas 3 cm biezumā;
- Betona apmaļu uzstādīšana;
- Elektronisko sakaru tīklu sadaļas darbi;
- LKT sadaļas darbi

Projekts tiek īstenots SAM 5.6.2. “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām 3. kārta” ietvaros , projekts “Krāslavas un Dagdas novadu ceļu tīkla rekonstrukcija uzņēmējdarbības veicināšanai degradētajās teritorijās” Līg.Nr.5.6.2.0/18/I/001.

Projekta īstenošanas laiks: 04.2019.-09.2020.

 

Informāciju sagatavoja

Ligita Nagļa

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

20.03.2020.