Parakstīts būvdarbu līgums par Alejas ielas pārbūvi Dagdas pilsētā

 

Līgums tika parakstīts starp Dagdas novada pašvaldību un SIA “CEĻI UN TILTI”.

Projekta “Krāslavas un Dagdas novadu ceļu tīkla rekonstrukcija uzņēmējdarbības veicināšanai degradētajās teritorijās” ietvaros Dagdas pilsētā tiks veikta Alejas ielas ( 1345 m) pārbūve. Projektā iekļautais ielas posms ir pilsētas nozīmes publiskā iela, kas nodrošina pilsētas vietējo satiksmi, piekļūšanu īpašumiem, uzņēmumiem un ražošanas zonām.

Saskaņā ar konkursa rezultātiem pārbūvi Alejas ielā veiks “CEĻI UN TILTI”, darbus paredzēts veikt līdz 2020. gada 20. augustam. Līgumcena ir 1 528 785,32 eiro bez PVN. 

Projekts tiek īstenots SAM 5.6.2. “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām 3. kārta” ietvaros , projekts “Krāslavas un Dagdas novadu ceļu tīkla rekonstrukcija uzņēmējdarbības veicināšanai degradētajās teritorijās” Līg.Nr.5.6.2.0/18/I/001.

Projekta īstenošanas laiks: 04.2019.-09.2020.

 

Informāciju sagatavoja

Ligita Nagļa

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja