Ekspluatācijā pieņemta Alejas iela

20.11.2020. Būvniecības valsts kontroles birojs ir pieņēmis ekspluatācijā Dagdas pilsētas Alejas ielu (1.353km).

Projektā iekļautais Alejas ielas posms ir Dagdas pilsētas nozīmes publiskā iela, kas nodrošina pilsētas vietējo satiksmi, piekļūšanu īpašumiem, uzņēmumiem.

Transporta daudzuma pieaugums, transportlīdzekļu dinamikas attīstība un cilvēku dzīves procesu intensificēšanās- diktē prasības pēc drošas un visām ceļa lietotāju grupām piemērotas satiksmes organizācijas.

Ar realizēto projektu, pašvaldība nodrošina satiksmes intensitāti un sastāvam atbilstošu slodžu izturību, satiksmes drošības līmeni, vides pieejamību, kā arī gājēju, velosipēdistu un autobraucēju drošību un komfortu.

Projekts tiek īstenots SAM 5.6.2. “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām 3. kārta” ietvaros , projekts “Krāslavas un Dagdas novadu ceļu tīkla rekonstrukcija uzņēmējdarbības veicināšanai degradētajās teritorijās” Līg.Nr.5.6.2.0/18/I/001.

Projekta īstenošanas laiks: 04.2019.-30.08.2021.

 

Informāciju sagatavoja

Ligita Nagļa

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

25.11.2020.