ALEJAS IELAS PĀRBŪVES DARBI

 

SIA “Ceļi un tilti” ar šā gada augustu uzsāka Alejas ielas pārbūves darbus-  trases nospraušanas, asfalta seguma un citu konstrukciju demontāžas darbus un zemes klātnes ierakuma izbūvi.

Galvenie būvdarbi, kas paveikti Septembra mēnesī:

• Lietus ūdens kanalizācijas izbūve;

• Ielu apgaismojuma tīklu pārbūve;

Sekojoši ceļa darbi:

• Esošo betona caurteku d500 demontāža;

• Asfaltbetona seguma, t.sk., betona apmaļu, demontāža vid.0.2m biezumā brauktuvei,

• Esošās ietves saudzīga bruģakmens seguma, t.sk., ietves apmaļu, demontāža,;

• Augu zemes noņemšana hvid=20 cm biezumā (faktisko biezumu precizējot dabā),

saglabājot vēlākai iestrādei;

• PVC caurteku d500 uzstādīšana;

• Zemes klātnes ierakuma būvniecība;

• Ģeotekstila ieklāšana

Projekts tiek īstenots SAM 5.6.2. “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām 3. kārta” ietvaros, projekts “Krāslavas un Dagdas novadu ceļu tīkla rekonstrukcija uzņēmējdarbības veicināšanai degradētajās teritorijās” Līg.Nr.5.6.2.0/18/I/001.

Projekta īstenošanas laiks: 04.2019.-09.2020.

Atbilstoši apstiprinātajam projektam un sagatavotajam tehniskajam projektam, paredzēts pārbūvēt Alejas ielu, trotuārus, apgaismojumu, elektroapgādi, elektroniskos sakaru tīklus, lietusūdens kanalizāciju

Būvdarbu process ir sarežģīts, vienlaicīgi jāveic gan būvdarbi, gan jānodrošina transporta kustība.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām un aicinām iedzīvotājus, uzņēmējus un autovadītājus ar izpratni uztvert satiksmes ierobežojumus!

Tāpat aicinām ievērot ceļa zīmes un citus satiksmi regulējošus apzīmējumus!

 

Informāciju sagatavoja

Ligita Nagļa

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja