Būvdarbu norise janvāra un februāra mēnešos Asūnē

Dagdas novada pašvaldības Asūnes pagasta pārvalde informē, ka 2013.gadā turpinās projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/043/004 „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dagdas novada Asūnes ciemā” būvniecības darbi.

 

Šī gada janvāra un februāra mēnešos ir uzsākta ūdenstorņa “Centrs” rekonstrukcija, ūdensvada cauruļvadu izbūve ar beztranšejas metodi Skolas un Miera ielā, kā arī uzsākta kanalizācijas sūkņu staciju uzlabošana un ūdens atdzelžošanas stacijas būvniecība.

 

Būvniecības darbu īstenošana ir tieši atkarīga no laika apstākļiem, tāpēc aktīvāka darbība paredzama pavasara mēnešos. Saskaņā ar noslēgto līgumu ar SIA “Kurzemes krāsas”, projektā plānotos būvdarbus plānots pabeigt 2013.gada 31.maijā.

 

Izbūvējot jaunos tīklus un objektus tiks sakārtota ciema ūdenssaimniecība un lielākam iedzīvotāju skaitam būs radīta iespēja pieslēgties centrālajiem kanalizācijas un ūdensapgādes tīkliem.

 

Atvainojamies Asūnes ciema iedzīvotājiem par sagādātajām neērtībām un pārraktajiem ceļiem, un pateicamies Jums par Jūsu pacietību un sapratni.

 

Inese Plesņa

Asūnes pagasta pārvaldes vadītāja

 

27.03.2013