Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dagdas novada Asūnes ciemā

Pusceļā uz kvalitatīvu dzeramo ūdeni

 

Nākošais solis projekta “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dagdas novada Asūnes ciemā” īstenošanā ir publiskā iepirkuma izsludināšana būvdarbiem un būvuzraudzībai. Pašreiz Dagdas novada pašvaldības Iepirkuma komisija sagatavo dokumentus atklāta konkursa izsludināšanai.

 

Asūnes pagasta pārvalde nodrošina asūniešus ar dzeramo ūdeni, kā arī savāc, novada un attīra notekūdeņus. Šo funkciju īsteno komunālā saimniecība, kas ir pašvaldības struktūrvienība. Tā kā dzeramā ūdens analīzes uzrāda nepietiekošu ūdens kvalitāti, pašvaldībā tika rosināts īstenot ERAF projektu ūdenssaimniecības sakārtošanai, kas veiksmīgi tika uzsākts 2011.gada jūnijā.

 

Projekta īstenošana ir tikai pusceļā. Ir veikta izpēte un izstrādāts tehniskais projekts. Taču lielākā daļa darbu vēl priekšā. Pašreiz tiek izstrādāts atklāta konkursa nolikums būvdarbiem un būvuzraudzībai. Konkursu plānots izsludināt augusta beigās.

 

20.08.2012