Turpinās projekta ieviešana

Turpinās projekta „Publisko interneta pieejas punktu attīstība Dagdas novadā” ieviešana

           

2014.gada nogalē Dagdas novada pašvaldība veica iepirkumus projekta „Publisko interneta pieejas punktu attīstība Dagdas novadā” ietvaros, kura rezultātā tika iegādātas 11 daudzfunkcionālās iekārtas un tika uzstādīti 11 lokālie bezvadu datortīkli.

 

Šobrīd Dagdas novada iedzīvotājiem ir pieejami kvalitatīvi 11 diennakts bezvadu interneta punkti sekojošās vietās: Muzejs „Andrupenes lauku sēta”, Andrupenes pagasta Tautas nams, Dagdas pilsētas skvērs, Dagdas Tūrisma informācijas centrs, Dagdas novada jauniešu iniciatīvu centrs „Parka rozes”, Asūnes Tautas nams, Ezernieku Saietu nams, Jaundomes vides izglītības centrs un ekspozīciju zāle, Svariņu sporta nams, Konstantinovas sākumskola (Bērnu un jauniešu centra telpa) un Ķepovas pagasta pārvalde.

 

Katrs pagasts ir nodrošināts ar daudzfunkcionālo iekārtu, lai katram iedzīvotājam būtu iespēja skenēt, drukāt un kopēt dokumentus ne tikai A4, bet arī A3 formātā. Daudzfunkcionālā iekārta iedzīvotajiem ir pieejama sekojošās vietās:

1) Andrupenes bērnu un jauniešu centrs;

2) Andzeļu pagasta bibliotēka;

3) Asūnes pagasta pārvalde;

4) Konstantinovas sākumskola (Bērnu un jauniešu centrs telpa);

5) Ķepovas pagasta pārvalde;

6) Dagdas novada bērnu un jauniešu iniciatīvu centrs;

7) Bērziņu pagasta bibliotēka;

8) Dagdas pagasta bibliotēka;

9) Ezernieku pagasta bibliotēka;

10) Svariņu pagasta bibliotēka;

11) Šķaunes Tautas nams.

 

Tuvākajā laikā Dagdas novada domē tiks pieņemts cenrādis par daudzfunkcionālās iekārtas izmantošanu.

 

Šobrīd projekta ietvaros norisinās iepirkums par 44 datorkomplektu iegādi, kuri tiks novietoti jaunajos un esošajos publisko interneta pieejas punktos. Tiek plānots, ka datori ar atbilstošo programmatūru tiks piegādāti aprīļa beigās / maija sākumā.

 

Olga Gekiša

Projekta kontaktpersona

10.03.2015.