Projekts tiek noslēgts veiksmīgi

Dagdas novada pašvaldība ar Eiropas Savienības ERAF fonda palīdzību ir veiksmīgi realizējusi projektu Nr.3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/017 „Publisko interneta pieejas punktu attīstība Dagdas novadā”. Projekts tika iesākts 2014.gada oktobrī un pašlaik ir veiksmīgi noslēdzies.

 

Projekta ietvaros tika izveidoti 11 jauni publiskā interneta pieejas punkti (PIPP) un pilnveidoti jau esošie 11 PIPP. Pašlaik Dagdas novada iedzīvotājiem un novada viesiem ir pieejami jauni 9 bezvadu interneta punkti, kuri darbojas 24 stundas diennaktī:

1)      Andrupenes pagasta Tautas nams,

2)      Muzejs „Andrupenes lauku sēta”,

3)      Dagdas pilsētas skvērs,

4)      Asūnes pagasta Tautas nams,

5)      Ezernieku Saietu nams,

6)      Jaundomes vides izglītības centrs un ekspozīciju zāle,

7)      Svariņu sporta nams,

8)      Konstantinovas sākumskola (Jauniešu centra telpa),

9)      Ķepovas pagasta pārvalde,

10)  Dagdas Tūrisma informācijas centrs,

11)  Dagdas novada jaunatnes iniciatīvu centrs „Parka rozes”.

 

Iegādāti 44 jauni datorkomplekti, un tie ir pieejami sekojošos punktos:

1)      Andrupenes bērnu un jauniešu centrs,

2)      Andzeļu pagasta bibliotēka,

3)      Andzeļu bērnu un jauniešu centrs,

4)      Asūnes pagasta pārvalde,

5)      Konstantinovas sākumskola (Bērnu un jauniešu centra telpa),

6)      Konstantinovas pagasta bibliotēka,

7)      Ķepovas pagasta pārvalde,

8)      Dagdas novada bērnu un jauniešu iniciatīvu centrs,

9)      Dagdas novada tautas bibliotēka,

10)  Dagdas bērnu bibliotēka,

11)  Bērziņu pagasta bibliotēka,

12)  Dagdas pagasta bibliotēka,

13)  Ezernieku pagasta bibliotēka,

14)  Svariņu pagasta bibliotēka,

15)  Šķaunes Tautas nams.

 

Katrā novada pagastā ir pieejama daudzfunkcionālā iekārta ar iespēju digitalizēt dokumentus A4 un A3 formātos. 2015.gada 18.marta domes sēdē tika apstiprināts cenrādis iekārtas pakalpojumam. Tie ir pieejami šajos punktos:

 

1)      Andrupenes bērnu un jauniešu centrs,

2)      Andzeļu pagasta bibliotēka

3)      Asūnes pagasta pārvalde,

4)      Konstantinovas sākumskola (Bērnu un jauniešu centra telpa),

5)      Ķepovas pagasta pārvalde,

6)      Dagdas novada bērnu un jauniešu iniciatīvu centrs,

7)      Bērziņu pagasta bibliotēka,

8)      Dagdas pagasta bibliotēka,

9)      Ezernieku pagasta bibliotēka,

10)  Svariņu pagasta bibliotēka,

11)  Šķaunes Tautas nams.

 

Projekta gaita nebūtu iespējama bez projekta vadības komandas darba, tāpēc lielu paldies par ieguldīto darbu gribētos teikt Sabiedrisko attiecību un komunikācijas nodaļas Informācijas sistēmu administratoram Andrejam Kumačevam un datorspeciālistam Gintam Runim par veiktajiem iepirkumiem un tehnikas uzstādīšanu visā novada teritorijā.

 

Olga Gekiša

Projekta kontaktpersona

15.05.2015.