Par publiskā interneta pieejas punkta pārvietošanu

2015.gadā Dagdas novada pašvaldības teritorijā bija realizēts ERAF projekts Nr.3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/017/012 “Publisko interneta pieejas punktu attīstība Dagdas novadā”. Tā ietvaros tika izveidoti 11 jauni publiskā interneta pieejas punkti (turpmāk – PIPP) un pilnveidoti jau esošie 11 PIPP. Tajā skaitā tika pilnveidots PIPP Dagdas pagastā, izvietojot Dagdas pagasta tautas bibliotēkā 2 datorus ar 2 monitoriem un 1 daudzfunkcionālo iekārtu.

 

Jau vairākus gadus Dagdas novada pašvaldība īrēja telpas ēkā “Šūpoles”, Ozoliņos Dagdas pagasta bibliotēkas darbībai, taču Dagdas novada domes 21.12.2017. kārtējā un 27.12.2017.gada ārkārtas sēdē jautājums par telpu nomas līguma pagarināšanu minētajā ēkā domes deputātu atbalstu neguva. 2018.gada 25.janvāra domes sēdē tika pieņemts lēmums likvidēt Dagdas pagasta bibliotēku. Tika noteikts, ka Dagdas novada tautas bibliotēka ar 2018.gada 1.februāri pārņem Dagdas pagasta tautas bibliotēkas funkcijas, tiesības, saistības, mantas un lietvedības dokumentus.

 

Tādejādi arī pilnveidotais PIPP Dagdas pagasta bibliotēkā tika pārvietots uz Dagdas novada tautas bibliotēkas telpām. Turpmāk Dagdas pagasta un pilsētas iedzīvotāji tiek aicināti izmantot PIPP pakalpojumus pēc adreses Alejas iela 29, Dagdā – Tautas nama ēkas 2.stāvā, Dagdas novada tautas bibliotēkas telpās.

 

Olga Gekiša

Projektu koordinatore

22.02.2018.