Iegādāta biroja tehnika un lokālas bezvadu tīkla iekārtas

Šī gada decembra sākumā Dagdas novada pašvaldība iegādājās 11 daudzfunkcionālas iekārtas un 11 lokālas bezvadu tīkla iekārtas projekta Nr. 3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/017 „Publisko interneta pieejas punktu attīstība Dagdas novadā” ietvaros.

 

Iegādātā tehnika kalpos publisko interneta pieejas punktu vajadzībām un būs pieejama ikvienam Dagdas novada iedzīvotājam projektā noteiktajos novada punktos.

 

Daudzfunkcionālas iekārtas piegādāja SIA „CRC”, savukārt lokālo bezvadu tīkla iekārtas piegādāja un uzstādīja AS „Capital”. Kopējās tehnikas izmaksas sastāda 22 959.62 EUR, no kurām 85% ir Eiropas Savienības finansējums un 3.75% Valsts budžeta dotācija.

 

Olga Gekiša

Projekta kontaktpersona

19.12.2014.