Ezernieku doktorāts ir nodrošināts ar mūsdienīgām telpām

No šī gada maija līdz novembrim projekta Nr.3DP/3.1.5.1.1/10/APIA/VEC/158 „Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana „Ļubovas Leonardovas – ģimenes ārsta un internista praksē” Ezernieku doktorātā” ietvaros Ezernieku doktorātā tika veikta Ļubovas Leonardovas ģimenes ārsta un internista prakses kabinetu vienkāršotā renovācija. Telpu remontu veica SIA „LATREKO”, savukārt būvuzraudzību nodrošināja Aivars Mileika.


Sākotnēji tika plānots remontdarbus paveikt 4 mēnešu laikā, bet remonta gaitā demontējot grīdas un sienas tika atklātas dažādas nepilnības tāmē, kas kavēja remontdarbu gaitu. Savstarpēji vienojoties renovācijas darbi tika pagarināti līdz novembra mēnesim. Remontdarbi tika pieņemti 5.novembrī.


Šobrīd Ezernieku doktorātā ir kvalitatīvi attīstīts primārās veselības aprūpes pakalpojums, nodrošinot Ezernieku pagasta doktorāta klientus ar ārstniecības procesam nepieciešamām ierīcēm, aprīkojumu, mēbelēm, datortehniku un izremontētām telpām.

 

Informāciju sagatavoja:

Olga Gekiša

Projektu koordinatore

11.11.2014.