Ezernieku doktorāta uzlabošana

Turpinās projekta „Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošanu „Ļubovas Leonardovas- ģimenes ārsta un internista praksē” Ezernieku doktorātā” aktivitāšu īstenošana.


Projekta ietvaros paredzamās aktivitātes:

1. Ārstniecības procesa nodrošināšanai nepieciešamo ierīču un aprīkojuma iegāde;
2. Ģimenes ārstu kabinetu un palīgtelpu renovācija:

2.1. Būvdarbu tāmes sagatavošana;

2.2. Telpu iekšējās vienkāršotās renovācijas veikšana;

2.3. Būvuzraudzība.

 

Projekta kopējās izmaksas LVL 13 587,09

Kopējās attiecināmās izmaksas LVL 13587,09

Publiskās attiecināmās izmaksas (ERAF finansējums) sastāda 85% no kopējām izmaksām jeb LVL 11549,03

Privātās attiecināmās izmaksas sastāda 15% no kopējām izmaksām jeb LVL 2038,06

 

Īstenojot paredzētās aktivitātes Ezernieku doktorāts jau ieguva ārstniecības procesa nodrošināšanai nepieciešamās ierīces un aprīkojumu: medicīniskās ierīces: ledusskapis vakcīnu glabāšanai (ar saldētavu); elektrokardiogrāfs; NMP komplekts; žanē tipa šļirce; mēbeles: darbgalds; failu skapis pacientu ambulatorām kartēm.

 

Materiāltehniskās bāzes uzlabošana Ezernieku doktorātā nodrošinās kvalitatīvāku pakalpojumu saņemšanu visiem ģimenes ārsta apmeklētājiem.

 

Projekta aktivitāšu īstenošanas termiņš:

2011.gada 1.decembris - 2013.gada 31.decembris

 

 

Aļona Koļesņikova

Dagdas novada pašvaldības projektu koordinatore

 

07.06.2013