Ezernieku doktorātā tiks remontētas telpas

Līdz ar grozījumiem Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.726 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.5.1.1.apakšaktivitāti „Ģimenes ārstu tīkla attīstība””, kas paredzēja turpmāk būvniecības darbu veikšanas iepirkumus organizēt un veikt pastāvīgi, tika veikta tirgus izpēte par Ezernieku doktorāta Ļubovas Leonardovas ģimenes ārsta un internista prakses kabinetu vienkāršoto renovāciju un būvuzraudzību projekta Nr.3DP/3.1.5.1.1/10/APIA/VEC/158 „Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana „Ļubovas Leonardovas – ģimenes ārsta un internista praksē” Ezernieku doktorātā” ietvaros.


Līgums par telpu renovāciju tika noslēgts ar būvfirmu SIA „LATREKO” un būvuzraugu – Aivaru Mileiku.


Līgumu ietvaros tiek paredzēts pacientu pieņemšanas kabineta un procedūru telpas remonts. Remontdarbus tiek plānots pabeigt 4 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas datuma.


Informāciju sagatavoja:

Olga Čapkeviča

Projektu koordinatore

12.05.2014.