Ezernieku doktorātā projekta ietvaros ir uzsākta aktivitāšu īstenošana

Projekta „Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošanu „Ļubovas Leonardovas- ģimenes ārsta un internista praksē” Ezernieku doktorātā” tiek veikti sagatavošanas darbi pirms remontdarbiem.


Projekta ietvaros paredzamās aktivitātes:

  1. Ārstniecības procesa nodrošināšanai nepieciešamo ierīču un aprīkojuma iegāde;
  2. Ģimenes ārstu kabinetu un palīgtelpu renovācija;

2.1.Būvdarbu tāmes sagatavošana,

2.2.Telpu iekšējās vienkāršotās renovācijas veikšana,

2.3.Būvuzraudzība.

 

Šobrīd jau ir sastādīta būvdarbu tāme, kura paredz Ezernieku doktorāta pacientu pieņemšanas un procedūru telpu vienkāršoto renovāciju.

 

Projekta kopējās izmaksas LVL 13 587,09

Kopējās attiecināmās izmaksas LVL 13587,09

Publiskās attiecināmās izmaksas (ERAF finansējums) sastāda 85% no kopējām izmaksām jeb LVL 11549,03

Privātās attiecināmās izmaksas sastāda 15% no kopējām izmaksām jeb LVL 2038,06

 

Īstenojot paredzētās aktivitātes Ezernieku doktorāts iegūs ārstniecības procesa nodrošināšanai nepieciešamās ierīces un aprīkojumu, kā arī tiks veikta kabinetu vienkāršotā renovācija.

  • Medicīniskās ierīces: ledusskapis vakcīnu glabāšanai (ar saldētavu); elektrokardiogrāfs; NMP komplekts; žanē tipa šļirce.
  • Mēbeles: darbgalds; failu skapis pacientu ambulatorām kartēm.
  • Datortehniku: sistēmas bloks ar aksesuāriem un operacionālo sistēmu; Firewall un antivīrusu programma; printeris; specializētā programmatūra.
  • Telpu renovācija: pacientu pieņemšanas telpa, procedūru telpa. (Abās telpās tiks nomainīta grīda, durvis, logi un veikts kosmētiskais remonts).

 

Materiāltehniskās bāzes uzlabošana Ezernieku doktorātā nodrošinās kvalitatīvāku pakalpojumu saņemšanu visiem ģimenes ārsta apmeklētājiem.

 

Projekta aktivitāšu īstenošanas termiņš: 2011.gada 1.decembris - 2012.gada 1.decembris

 

 

Ineta Kokare

Dagdas novada pašvaldības projektu koordinatore

28.05.2012.