Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana „Ļubovas Leonardovas – ģimenes un internista praksē” Ezernieku doktorātā

2011.gada 1.decembrī apstiprināts projekta iesniegums Nr. 3DP/3.1.5.1.1/10/APIA/VEC/158 „Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana „Ļubovas Leonardovas – ģimenes un internista praksē” Ezernieku doktorātā”.


Projekts tika iesniegts darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.prioritātes „Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai” 3.1.5.pasākuma „Veselības aprūpes infrastruktūra” 3.1.5.1.aktivitātes „Ambulatorās veselības aprūpes attīstība” 3.1.5.1.1.apakšaktivitātes „Ģimenes ārstu tīkla attīstība” ietvaros.

 

Projektu konkurss tika izsludināts ar mērķi sakārtot ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju infrastruktūru, uzlabojot ģimenes ārstu pieejamību pašvaldību teritorijās, tādējādi materiāltehniski nodrošinot un pilnveidojot primārās veselības aprūpes sniedzēju tīklu.

Maksimālais atbalsts uz ģimenes ārsta praksi 14 000 LVL

 

Viena no Dagdas novada ģimenes ārstu praksēm, kura piedalījās šī projektu iesnieguma konkursa 1.kārtā un guva projekta apstiprinājumu, ir  „Ļubovas Leonardovas – ģimenes ārsta un internista prakse”

 „Ļubovas Leonardovas – ģimenes ārsta un internista prakse” nodrošina primāro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu Ezernieku doktorāta ēkā Ezerniekos Dagdas novadā, tāpat arī veic izbraukumus uz Šķaunes pagastu.

Ezernieku doktorāta ēka ir celta 40.-ajos gados. Tās nolietojuma un sliktā tehniskā stāvokļa dēļ ir manāmi lieli siltumzudumi. Logu rāmji ir praktiski sadrupuši, tikpat sliktā stāvoklī ir dēļu grīda. Izmantojamās mēbeles un datortehnika ir krietni novecojušas un atrodas sliktā stāvoklī, tāpat arī medicīniskais aprīkojums vairs neatbilst mūsdienu prasībām,  jo bija iegādāts astoņdesmitajos gados.

 

Ņemot vērā to, ka pacientu pieņemšanas kabinetā un procedūru telpā kapitālais remonts nekad nav bijis, bet kosmētiskais remonts pēdējo reizi veikts 90.-ajos gados, ir nepieciešama pacientu pieņemšanas kabinetu un procedūru telpas vienkāršotā renovācija, tāpat ir jāiegādājas jaunas mēbeles un aprīkojums.

Rezultātā projekta „Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana „Ļubovas Leonardovas – ģimenes un internista praksē” Ezernieku doktorātā” ietvaros tiks attīstīti kvalitatīvi primārās veselības aprūpes pakalpojumi, nodrošinot Ezernieku pagasta doktorāta klientus ar ārstniecības procesam nepieciešamām ierīcēm, aprīkojumu, mēbelēm un datortehniku. Tiks izremontēts pacientu pieņemšanas kabinets un procedūru telpa.

 

Projekta īstenošanas termiņš: 01.12.2011. - 01.12.2012.

 

 

Ineta Kokare

Informāciju sagatavoja Dagdas novada pašvaldības projektu koordinatore

 

28.02.2012.