Projekts iet uz beigām

Aleksandrovas speciālās internātpamatskolas infrastruktūras modernizēšanas projekts jau iet uz beigām, tiek īstenotas pēdējās aktivitātes - mācību materiālu, aprīkojuma un tehnoloģiju, kā arī mācībām nepieciešamo mēbeļu iegāde.


Projekta 3DP/3.1.3.3.1/09/IPIA/VIAA/039 „Materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras modernizēšana Aleksandrovas speciālajā internātpamatskolā izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem” ietvaros jau ir veiktas sekojošas aktivitātes:
speciāli aprīkota autotransporta iegāde, lai nodrošinātu bērnu ar funkcionāliem traucējumiem neapgrūtinošu, ērtu pārvadāšanu uz mācību iestādi.


izglītības iestādes telpu pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem, veicot pandusa izbūvi, grīdu un sienu seguma pielāgošanu, dienas apgaismojuma nomaiņu, atvieglojot bērnu ar funkcionāliem traucējumiem pārvietošanos, uzturēšanos un drošību mācību iestādē;
sanitārā mezgla renovācija un pielāgošana, elektroinstalācijas, siltumapgādes un ventilācijas sistēmu atjaunošana, kā arī telpu kosmētiskais remonts.


Rezultātā tiks uzlabota mācību vide izglītojamajiem, nodrošinot bērniem vēlamajā kvalitātē izglītības procesu, pašattīstību un spēju pielietot iegūtās zināšanas  turpmākā dzīvē.


Informāciju sagatavoja:
Inese Plesņa

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja