Uzsākta materiāltehnisko līdzekļu un aprīkojuma piegāde

Laika posmā no 29.jūnija līdz 1.jūlijam projekta „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Dagdas vidusskolā” īstenotājs – Dagdas novada pašvaldība - noslēdza 6 līgumus par preču piegādi.

 

Visi līgumi tika noslēgti ar piegādātājiem, kuri centralizētā iepirkuma rezultātā tika atzīti par uzvarētājiem kā pirmie katrā iepirkumu priekšmeta daļā: Pretendentu apvienība, kuru uz pilnvaras pamata pārstāv SIA „GT19”(1.), SIA „Lielvārds” (2.), SIA „Lielvārds” (3.), SIA „Adrona” (4.), Total Eesti OU (5.) un SIA „Labochema Latvija” (6.).

 

Kopā noslēgti līgumi par dabaszinību virziena un matemātikas programmu īstenošanai nepieciešamo materiāltehnisko līdzekļu un aprīkojuma piegādi par kopējo summu 49995,39 Ls (ar PVN).

 

Piegādātājs bija tiesīgs pieprasīt pasūtītājam maksimālo piegādes laiku – četri kalendārie mēneši, taču pirkumu pasūtījumos un arī noslēgtajos līgumos ir saskaņoti daudz īsāki piegādes termiņi, tāpēc lielākā daļa preču tiks piegādātas jau augustā un septembra sākumā.

 

Pretendentu apvienība - SIA „TCon,” SIA „GT19”, SIA „Sonex Technologies Latvia”, Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde „Ventspils digitālais centrs”, SIA „Lielvārds,” kuru uz pilnvaras pamata pārstāv SIA „GT19” jau ir izpildījusi līguma saistības un tieši pirkuma pasūtījumā saskaņotajā datumā 2010.gada 11. augustā piegādāja un uzstādīja atbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām:

  • Digitālās informācijas apstrādes sistēmu matemātikas skolotājam ar interaktīvo tehnoloģiju risinājumu un datu kameru,
  • Digitālās informācijas apstrādes sistēmu fizikas skolotājam ar demonstrācijas sensoriem, projektoru ar ekrānu un datu kameru,
  • Digitālās informācijas apstrādes sistēmu ķīmijas skolotājam ar demonstrācijas sensoriem, projektoru ar ekrānu un datu kameru,
  • Digitālās informācijas apstrādes sistēmu bioloģijas skolotājam ar digitālo mikroskopu, projektoru ar ekrānu un datu kameru,
  • pamata Digitālās informācijas apstrādes sistēmas komplektu 20 darba vietām ar sensoriem un centrālā mezgla risinājumu ( (DIAS-20+1).

Pēc visu komplektu uzstādīšanas, piegādātājs nodemonstrēja priekšmetu skolotājiem katra komplekta pilnu kopdarbību.

 

Pašlaik skolotāji paši cenšas apgūt jauno tehniku, lai, sākoties jaunajam mācību gadam, to varētu pilnvērtīgi izmantot mācību stundās, padarot tās interesantākas un atraktīvākas, kas veicinās skolēnu interesi par dabaszinātnēm, matemātiku un informācijas tehnoloģijām un nodrošinās kvalitatīvu izglītības programmu dabaszinātnēs īstenošanu.

 

Informāciju sagatavoja:

Janīna Tukiša

17.08.2010