Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Dagdas vidusskolā

No 05.05.2009. līdz 31.03.2011. Dagdas vidusskolā tika īstenots Eiropas reģionālās attīstības fonda programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” projekts “Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Dagdas vidusskolā”.


Lai sasniegtu projekta vispārīgo mērķi un nodrošinātu kvalitatīvas izglītības programmas dabaszinātnēs īstenošanu Dagdas vidusskolā, projekta ietvaros 4 dabaszinātņu mācību kabineti (matemātikas, ķīmijas, bioloģijas un fizikas) tika aprīkoti ar nepieciešamajām tehnoloģijām (datortehniku, programmatūru, datortehnikas pārvietošanas ierīcēm, citām ierīcēm, kuras ir savietojamas ar IT) un mācību aprīkojumu (ierīcēm un piederumiem pētnieciskajai darbībai, laboratorijas trauku komplektiem, vielām un materiāliem eksperimentu sagatavošanai un demonstrēšanai, modeļiem, kolekcijām, preparātu komplektiem u.c.).

 

Pirms tam tika veikti nepieciešamie kabinetu piemērošanas būvdarbi tehnoloģiju un mācību aprīkojuma uzstādīšanai, kā arī pilnveidots bibliotēku fonds – iegādātas jaunas mācību grāmatas, uzdevumu krājumi un skolotāju grāmatas dabaszinību priekšmetos.

 

Projekta ietvaros īstenotās aktivitātes un sasniegtie projekta rezultāti veicinās skolēnu interesi par dabaszinātnēm, matemātiku un tehnoloģijām un dos iespēju īstenot mūsdienu prasībām atbilstošu, kvalitatīvu vispārējās izglītības programmu dabaszinātnēs Dagdas vidusskolā.

 

 

Informāciju sagatavoja:

J.Tukiša

projekta vadītāja