Ir īstenots projekts „PI „Veselības un sociālo pakalpojumu centrs „Dagda”” telpās izvietoto ģimenes ārstu prakšu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”

2013.gada nogalē ir īstenots projekts „PI „Veselības un sociālo pakalpojumu centrs „Dagda”” telpās izvietoto ģimenes ārstu prakšu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”.

 

Projekts bija uzsākts 2012.gada 1.jūlijā pēc līguma starp PI ”Veselības un sociālo pakalpojumu centrs „Dagda”” un Valsts aģentūru „Centrālā finanšu un līgumu aģentūra” noslēgšanas. 

 

Projekta īstenošanas rezultātā ir sasniegts projekta mērķis – ir uzlabota PI „Veselības un sociālo pakalpojumu centra „Dagda”” telpās izvietoto piecu ģimenes ārstu prakšu materiāli tehniskā bāze, tādejādi nodrošinot ģimenes ārstu pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu un pieejamību Dagdas pilsētas un novada pagastu iedzīvotājiem, vienlaikus optimizējot primārās veselības aprūpes sniedzēju tīklu nobada teritorijā.

 

Īstenojot projektā paredzētās aktivitātes, Zinaīdas Rutkas, Olgas Sipovičas, Olgas Golubes, Sergeja Antonova un Konstantīna Jevstrahina ģimenes ārsta prakses ieguva:

  • ārstniecības procesa nodrošināšanai nepieciešamās medicīniskās ierīces un aprīkojumu,
  • datorus un biroja tehniku,
  • mēbeles.

 

Projekta kopējās izmaksas sastādīja: LVL 22 660.86 (EUR 32 243.50)

Attiecināmās izmaksas: LVL 22 434.25 (EUR 31 921.06)

ERAF līdzfinansējums ir 85% no projekta attiecināmajām izmaksām: LVL 19 069.11 (EUR 27 132.90)

 

Aļona Matvejeva

Dagdas novada pašvaldības projektu koordinatore

 

 

13.12.2013