Ģimenes ārsti saņem aprīkojumu

Turpinās ERAF projekta „PI „Veselības un sociālo pakalpojumu centrs „Dagda”” telpās izvietoto ģimenes ārstu prakšu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” realizācija

 

Atgādinām, ka lai atbalstītu pašvaldības iestādē ”Veselības un sociālo pakalpojumu centrs „Dagda”” strādājošās ģimenes ārstu prakses, tika ņemta dalība atklātā projektu iesniegumu atlasē 3.1.5.1.1. apakšaktivitātē „Ģimenes ārstu tīkla attīstība”.

 

Projekts guva pozitīvu vērtējumu un 2012.gada jūlijā starp PI ”Veselības un sociālo pakalpojumu centrs „Dagda”” un Valsts aģentūru „Centrālā finanšu un līgumu aģentūra” tika noslēgts līgums par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu 85% apmērā no kopējām projekta izmaksām. Projekta kopējās izmaksas sastāda 23 889,70 Ls.

 

Projekts mērķis: sakārtot ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju infrastruktūru, uzlabojot un pilnveidojot primārās veselības aprūpes sniedzēju tīklu.

 

Laika periodā no projekta sākuma, proti no 2012. gada 1. jūlija līdz 2013.gada februāra beigām visas PI „Veselības un sociālo pakalpojumu centra „Dagda”” ģimenes ārstu prakses vietas tika nodrošinātas ar ārstniecības procesam nepieciešamām medicīniskām ierīcēm un aprīkojumu, kā arī ģimenes ārstu darba vietās ir uzstādītas jaunas mēbeles.

 

Īstenojot projektā paredzētās aktivitātes, Zinaīdas Rutkas, Olgas Sipovičas, Olgas Golubes,  Sergeja Antonova un Konstantīna Jevstrahina ģimenes ārsta praksēm vēl paredzēts iegūt datorus un biroja tehniku.

 

Projekta īstenošanai paredzētais laiks ir 18 mēneši.

 

Aļona Koļesņikova

Dagdas novada pašvaldības projektu koordinatore

27.03.2013.