Ģimenes ārstu tīkla attīstība

ERAF finansējuma piesaiste ģimenes ārstu praksēm

 

Lai atbalstītu pašvaldības iestādē ”Veselības un sociālo pakalpojumu centrs „Dagda”” strādājošās ģimenes ārstu prakses, tika ņemta dalība atklātā projektu iesniegumu atlasē 3.1.5.1.1. apakšaktivitātē „Ģimenes ārstu tīkla attīstība”.

 

Projekts guva pozitīvu vērtējumu un 2012.gada jūlijā starp PI ”Veselības un sociālo pakalpojumu centrs „Dagda”” un Valsts aģentūru „Centrālā finanšu un līgumu aģentūra” tika noslēgts līgums par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu 85% apmērā no kopējām projekta izmaksām. Projekta kopējās izmaksas sastāda 23 889,70 Ls.

 

Projekts mērķis: sakārtot ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju infrastruktūru, uzlabojot un pilnveidojot primārās veselības aprūpes sniedzēju tīklu.

 

Projekta ietvaros atbalstu saņems visas PI „Veselības un sociālo pakalpojumu centra „Dagda”” ģimenes ārstu prakses.

 

Īstenojot projektā paredzētās aktivitātes, Zinaīdas Rutkas, Olgas Sipovičas, Olgas Golubes,  Sergeja Antonova un Konstantīna Jevstrahina ģimenes ārsta prakses iegūs:

  • ārstniecības procesa nodrošināšanai nepieciešamās medicīniskās ierīces un aprīkojumu,
  • datorus un biroja tehniku,
  • mēbeles.

 

Projekta īstenošanai paredzētais laiks ir 18 mēneši. Projekta aktivitāšu īstenošana tika uzsākta 2012.gad 01.lūlijā.

 

 

Ineta Kokare

Dagdas novada pašvaldības projektu koordinatore

28.09.2012.