Turpinās projekta „Dagdas novada izglītības iestāžu informatizācija” realizācija

Pēc rekonstrukcijas Andrupenes pamatskolā un Ezernieku vidusskolā lokālais tīkls aptver katru klasi, tika sakārtota arī datorklases infrastruktūra. Savukārt Dagdas vidusskolā lokālā tīkla maģistrāle darbojas ar ātrumu 1 GB/s (gigabits sekundē).

 

Apakšaktivitātes „Izglītības iestāžu informatizācija” ietvaros notiek projekta „Dagdas novada izglītības iestāžu informatizācija” realizācija.


(Nr. 2010/0002/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/575)


Projekta īstenošana ir uzsākta 2010.gada 02.janvārī


Sākot ar 2010.gada 01.oktobri Andrupenes pamatskolai, Dagdas un Ezernieku vidusskolām skolas ietvaros ir iespēja lietot uzlaboto un paplašināto lokālo datortīklu. Skolas ir gandarītas par radīto iespēju, jo sekojoša sistēma palīdz nodrošināt ērtu elektroniskās informācijas apmaiņu, tādējādi uzlabojot izglītības efektivitāti un kvalitāti.

 

Lokālais datortīkls- ir datoru saslēgums ierobežotā teritorijā (ēkā/telpā) un dot iespēju izmantot tikai vienu datoriekārtu (printeri, skaneri) no vairākiem datoriem, lai arī kurā telpas/ēkas vietā tā atrastos. Piemēram, ja printeris pievienots datoram, kas ir saslēgts lokālā tīklā, tad uz šī printera var drukāt no jebkura lokālā tīkla datora. Tāpat lokālajam datortīklam ir liela nozīme apjomīgu failu apmaiņai starp diviem datoriem, jo tā ir daudz drošāk un ērtāk. Ar disketēm tā ir ļoti neērta. Pateicoties lokālajam tīklam, iespējams organizēt grupas darbu, jo glabājot dokumentus vienuviet, vairākiem cilvēkiem ir iespējams ar tiem strādāt vienlaicīgi dažādās vietās.

 

Projekts paredz arī stacionāro un portatīvo datoru, kā arī multimediju kabinetu aprīkojuma (interaktīvās tāfeles un projetora) iegādi, ko centralizēti veiks Izglītības un zinātnes ministrija.

 

Projekta īstenošanas termiņš 2011.gada 30.jūnijs.


Informāciju sagatavoja:

Ineta Kokare

projekta vadītāja

07.03.2011