Jaunajā gadā jauniem spēkiem pie atlikušajām projekta „Dagdas novada izglītības iestāžu informatizācija” aktivitātēm

Pēc Valsts izglītības attīstības aģentūras lūguma projekta „Dagdas novada izglītības iestāžu informatizācija” realizācijas termiņš tika pagarināts līdz 2012.gada 30.jūnijam.

 

Projekta īstenošana ir uzsākta 2010.gada 02.janvārī un paredz sekojošas aktivitātes:

  • Lokālo datortīklu attīstība
  • Multimediju kabinetu aprīkojuma iegāde
  • Portatīvo un stacionāro datoru iegāde

 

Par lokālo datortīklu attīstību Andrupenes pamatskolā, Dagdas un Ezernieku vidusskolās bija atbildīga Dagdas novada pašvaldība, kas paredzētos darbus noslēdza jau 2010.gada 01.oktobrī, savukārt par multimediju kabinetu aprīkojumu, datoru un stacionāro datoru piegādi Izglītības un zinātnes ministrija (IZM).

 

Lai nodrošinātu stacionāro datoru, portatīvo datoru un multimediju tehnikas komplektu iegādi, IZM Eiropas Savienības fondu  finansētās apakšaktivitātes 3.2.2.1.2. „Izglītības iestāžu informatizācija” ietvaros veica centralizēto iepirkumu.

 

Atklātais konkurss „Stacionāro datoru un multimediju kabinetu aprīkojuma iegāde apakšaktivitātes 3.2.2.1.2. „Izglītības iestāžu informatizācija” ietvaros” tika izsludināts 2011.gada 20. jūnijā. 

 

Iepirkuma rezultātā ar SIA „Lattelekom” 2011.gada 13.septembrī tika noslēgta vispārīga vienošanās par attiecīgā informācijas tehnoloģiju aprīkojuma piegādi izglītības iestādēm. Atbilstoši vispārīgai vienošanās tika noteikta preču pasūtīšanas un saņemšanas kārtība, izmantojot mācību aprīkojuma iepirkuma pasūtījumu apstrādes elektronisko informācijas sistēmu (IS), kas nodrošina ērtu preču pasūtīšanu un ātrāku informācijas apriti starp Dagdas novada pašvaldību, projektā  iesaistītajām izglītības iestādēm un preču piegādātāju.

 

Administratora pienākumus elektroniskajā informācijas sistēmā sadarbībā ar projektā iesaistīto izglītības iestāžu pārstāvjiem veic Dagdas novada pašvaldības informācijas sistēmu administrators Andrejs Kumačevs.

 

Sākotnēji paredzēts veikt multimediju komplektu piegādi, tāpēc pirmie varēs priecāties Andrupenes pamatskola un Ezernieku vidusskola, kuri sengaidītās preces ieraudzīs  jau martā.  

Projekta aktivitāšu īstenošanas izmaksas tiek segtas no ERAF piešķirtā finansējuma.

 

Informāciju sagatavoja:

Ineta Kokare

projekta vadītāja

19.01.2012.