Dagdas novada skolām sagaidāma jauna datortehnika

Projekta „Dagdas novada izglītības iestāžu informatizācija” (Nr. 2010/0002/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/575) ietvaros turpinās Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) vadītās aktivitātes, kas saistītas ar portatīvo un stacionāro datoru, kā arī multimediju tehnikas komplektu piegādi Andrupenes pamatskolai, Dagdas un Ezernieku vidusskolām.

 

Par piegādi atbildīgā iestāde ir Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija (IZM), kas veiks nepieciešamo iepirkuma procedūru, un, atbilstoši izstrādātajai tehniskai specifikācijai, nodrošinās datoru un multimediju tehnikas piegādi skolām.

 

Savukārt, novada pašvaldība ir atbildīga par lokālo datortīklu attīstību skolās. Šī aktivitāte ir pabeigta jau 2010.gada 01.oktobrī.

 

Stacionāro datoru (brīvi stāvošās datortehnikas) piegādi izglītības iestādēm plānots uzsākt 2011.gada maijā/jūnijā, savukārt pārējā informācijas tehnikas tehnoloģiju aprīkojuma piegādi sākot ar 2011.gada augustu/septembri.

 

Tas nozīmē, ka datorus skolas sagaidīs nākamā mācību gada sākumā.

 

 

Informāciju sagatavoja: 

Ineta Kokare

Projekta vadītāja

01.06.2011