Dagdas novada izglītības iestāžu informatizācija

Ir uzsākta projekta „Dagdas novada izglītības iestāžu informatizācija” realizācija

(Nr. 2010/0002/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/575)

 

Lai 2010. mācību gadu Andrupenes pamatskolas, Dagdas un Ezernieku vidusskolas skolēni un skolas personāls sāktu jau pie attīstītiem lokāliem datortīkliem, tā pilnveidošana tika uzsākta 2010.gada vasarā, kad skolēni izbaudīja skolas vasaras brīvdienas.

 

Projekta ietvaros izveidotais lokālais datortīkls tika savienots ar skolā jau esošo lokālo tīklu. Lokālie datortīkli ir modernās tehnoloģijas (aparatūras un programmatūras kopums), kas ļauj savienot datorus vienotā datu apstrādes un glabāšanas sistēmā un palīdz nodrošināt elektroniskās informācijas apmaiņu.

 

Preces piegādi un darbu veikšanu (lokālo datortīklu attīstību) uzņēmās SIA „STARNET”, kas veica darbus nepieciešamajā apjomā, labā kvalitātē, noteiktā laikā un atbilstoši tehniskai specifikācijai un uzdevumiem. Darbus bija jāpaveic līdz 2010.gada 1.oktobrim.

 

Pakalpojuma līguma kopējā summa ir 2478.26 LVL + PVN 21%, kas kopā sastāda 2998.70 LVL (divi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit astoņi lati un 70 santīmi).

 

Lokālo datortīklu attīstība ir neliela daļa no visām projektā paredzētajām aktivitātēm. Līdz 2011.gada 30.jūnijam vēl ir paredzēta datoru un multimediju kabinetu aprīkojuma iegāde.

 

Skolas nosaukums

Stacionārais dators

Portatīvais dators

Interaktīvā tāfele

Projektors

Andrupenes pamatskola

9

2

1

1

Dagdas vidusskola

10

0

0

0

Ezernieku vidusskola

10

2

1

1

 

Datortehnikas un multimediju kabinetu aprīkojuma iegādi centralizēti veiks Izglītības un zinātnes ministrija.

 

Projekta ietvaros iegādātie stacionārie datori tiks savienoti projekta rezultātā jau attīstītajā lokālajā datortīklā.

 

Informāciju sagatavoja:

Ineta Kokare

projekta vadītāja

18.10.2010.