Turpinās infrastruktūras uzlabošanas darbi

Projekta ietvaros ambulatorās veselības aprūpes attīstībai Veselības un sociālo pakalpojumu centrā „Dagda” turpinās renovācijas darbi, lai uzlabotu infrastruktūru un nodrošinātu pacientu ārstēšanai pieejamākas un ērtākas telpas.

 

Renovācijas darbi norisinās dienas stacionārā, rehabilitācijas un rentgena kabinetos, poliklīnikas ēkā (ieskaitot ģimenes ārstu prakses), laboratorijā un neatliekamās medicīniskās palīdzības (NMP) ēkā. Rezultātā uzlabosies telpu vizuālais izskats un paaugstināsies pacientu komforta līmenis. Nosiltinot NMP ēku un veicot siltumapgādes sistēmas renovāciju, samazināsies izdevumi par apkuri. Visas četras projektā iesaistītās ēkas tiks pielāgotas personām ar funkcionāliem traucējumiem, pārbūvējot ieejas mezglus un ierīkojot kāpņu pacēlāju dienas stacionāra ēkā. Paredzams, ka renovācijas darbi tiks pabeigti jūnija beigās.

 

Paralēli šai projekta aktivitātei 19.aprīlī ir izsludināts datortehnikas piegādes iepirkums. Projekta ietvaros paredzēts iegādāties datortehnikas komplektus dienas stacionāra un ārstu-speciālistu vajadzībām, lai nodrošinātu informācijas pārraides ātrāku un efektīvāku darbību, jo pašreiz ārstiem nav nodrošināta pieeja pie datora.

 

Projekta ietvaros dienas stacionāru paredzēts aprīkot arī ar jaunām mēbelēm, plānots iegādāties naktsgaldiņus un drēbju skapjus dienas stacionāra palātām, kā arī rakstāmgaldus un zāļu skapjus dienas stacionāra personāla telpai. Tāpat arī paredzēta jaunu mēbeļu iegāde 7 ārstu-speciālistu kabinetiem – rakstāmgaldi un zāļu skapji.

 

Darbus un piegādes šī projekta ietvaros paredzēts pabeigt līdz 2011.gada 31.decembrim, ieguldot infrastruktūras attīstībā Eiropas reģionālā fonda (ERAF) un pašvaldības līdzekļus 207 tūkstošu apmērā.

 

30.05.2011.