Noslēdzās infrastruktūras uzlabošanas darbi Veselības un sociālo pakalpojumu centrā „Dagda”

ERAF atbalstītā projekta „Ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Veselības un sociālo pakalpojumu centrā „Dagda”” Nr.3DP/3.1.5.1.2/10/IPIA/VEC/015 ietvaros 25.novembrī tika pabeigti telpu renovācijas darbi (ģenerāluzņēmējs SIA „Nordserviss"), lai nodrošinātu pacientu apkalpošanai un ārstēšanai pieejamākas un ērtākas telpas.

 

Ir īstenota pēdējā projekta aktivitāte, kuras ietvaros ir veikti renovācijas darbi ģimenes ārstu prakses telpās un ārstu-speciālistu reģistratūras telpās, kā arī sakārtots koridors un sanitārais mezgls, kas ir pielāgots personām ar funkcionāliem traucējumiem.

 

Rezultātā uzlabojās telpu vizuālais izskats, siltumefektivitāte un paaugstinājās pacientu komforta līmenis. Īpaši svarīgi uzlabojumi ir bērnu vecākiem, jo divas ģimenes ārstu prakses apkalpo galvenokārt bērnus. Iepriekš nebija vietas, kur pārtīt mazuli. Tas sagādāja lielas neērtības, tāpēc projekta ietvaros ir izveidota abu dzimumu personām pieejama speciāla bērnu pārtīšanas vieta.

 

Kopumā projekta ietvaros ir iegādāta jauna un moderna medicīniskā aparatūra (ultrasonogrāfs, LOR kabineta aprīkojums, autoklāvs, rentgena kabinetam attīstītājs u.c.), veikti renovācijas darbi dienas stacionārā, rehabilitācijas un rentgena kabinetos, poliklīnikas ēkā (ieskaitot ģimenes ārstu prakses), laboratorijā un neatliekamās medicīniskās palīdzības (NMP) ēkā. Nosiltinot NMP ēku un veicot siltumapgādes sistēmas renovāciju poliklīnikā, ģimenes ārstu kabinetos, dienas stacionārā, rentgena un rehabilitācijas kabinetos, jau šajā apkures sezonā samazināsies izdevumi par apkuri.

 

Trīs projektā iesaistītās ēkas ir pielāgotas personām ar funkcionāliem traucējumiem, pārbūvējot ieejas mezglus un ierīkojot kāpņu pacēlāju dienas stacionāra ēkā. Paralēli šai projekta aktivitātei ir veikts datortehnikas piegādes iepirkums. Projekta ietvaros ir iegādāti datortehnikas komplekti dienas stacionāra un ārstu-speciālistu vajadzībām, lai nodrošinātu informācijas pārraides ātrāku un efektīvāku darbību, jo līdz šim ārstiem nebija nodrošināta pieeja pie datora.

 

Projekta ietvaros dienas stacionārs aprīkots ar jaunām mēbelēm, iegādāti naktsgaldiņi un drēbju skapji dienas stacionāra palātām, kā arī rakstāmgaldi un zāļu skapji dienas stacionāra personāla telpām. Sanitārais mezgls ir pielāgotas personām ar funkcionāliem traucējumiem. Tāpat arī iegādātas mēbeles 7 ārstu - speciālistu kabinetiem – rakstāmgaldi un zāļu skapji

 

Projekta ietvaros infrastruktūras attīstībā ir ieguldīti Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) un pašvaldības līdzekļi 197926.10 LVL apmērā.

Darbi veikti projekta „Ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Veselības un sociālo pakalpojumu centrā „Dagda” Nr.3DP/3.1.5.1.2/10/IPIA/VEC/015, ietvaros.

 

Informāciju sagatavoja:

Ligita Nagļa

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja p.i.

29.11.2011.