Īstenotas pirmās projekta aktivitātes

Projekta ietvaros ambulatorās veselības aprūpes attīstībai Veselības un sociālo pakalpojumu centram „Dagda” ir piegādātas medicīnas ierīces un aprīkojums, kā arī noslēgts līgums ar SIA „ROLS” par ēku renovācijas darbu veikšanu.

 

Atbilstoši iestādes plāniem un saskaņā ar izziņu par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu apjomu, par kuriem Veselības norēķinu centrs turpmāko piecu gadu periodā plāno maksāt no valsts budžeta, Dagdā plānots attīstīt šādas ambulatorās programmas:

 

  • Izmeklējumi un terapija;
  • Laboratoriskie izmeklējumi;
  • Dienas stacionārā sniegtie pakalpojumi;
  • Rehabilitācijas pakalpojumi;
  • Ārstu - speciālistu pakalpojumi.

 

Šo programmu attīstībai projekta ietvaros tika noslēgts līgums ar SIA „Arbor Medical Korporācija” par nepieciešamo medicīnisko iekārtu un aprīkojuma piegādi.

 

Janvāra sākumā veselības un sociālo pakalpojumu centram ir piegādāts vakuumsūknis, ultraskaņas diagnostikas ierīce, audiometrs, timpanometrs, USI aprāts, autoklāvs, attīstīšanas automāts rentgena kabinetam, statīvi infūzijām un bioķīmiskais automātiskais analizators. Jaunais aprīkojums tiks izmantots otolaringologa, ginekologa, ķirurga, rentgena kabineta, dienas stacionāra un laboratorijas darbībai.

 

Rezultātā tiks palielināta pakalpojumu pieejamība vietējiem iedzīvotājiem, kā arī nodrošināta savlaicīga diagnostika un pacienta izmeklēšana slimības sākuma stadijā.

 

Tāpat arī projekta ietvaros ir paredzēti infrastruktūras uzlabojumi 4 ēkās – poliklīnikas ēkā, slimnīcas ēkā, NMP ēkā un laboratorijas ēkā, veicot ārējās un iekšējās renovācijas darbus, par kuru īstenošanu 2011.gada 7.janvārī ir noslēgts līgums ar SIA „ROLS”.

 

Kopumā veselības un sociālo pakalpojumu centra „Dagda” infrastruktūras uzlabošanā paredzēts ieguldīt 207,9 tūkstošus latu.

 

Informāciju sagatavoja

Inese Plesņa: 

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

20.01.2011