Dagdā pirmo reizi veikta ultrasonogrāfija

3.februārī Dagdas novada pašvaldības iestādē Veselības un sociālo pakalpojumu centrā "Dagda" tika uzsākts darbs ar nesen iegādāto ultrasonogrāfijas aparatūru.

 

No šodienas Dagdas novada iedzīvotājiem būs iespēja iegūt ultrasonogrāfijas datus te pat Dagdā, neveicot tālāku ceļu līdz kādai citai medicīnas iestādei. Prieku par Veselības un sociālo pakalpojumu centra „Dagda” attīstību pauda gan iestādes vadītājs Andris Badūns, gan medicīniskais personāls, kā arī Dagdas novada domes priekšsēdētāja vietniece Janīna Tukiša.

 

Jau iepriekš ziņots, ka ERAF projekta ietvaros ambulatorās veselības aprūpes attīstībai Veselības un sociālo pakalpojumu centram „Dagda” ir piegādātas medicīnas ierīces un aprīkojums, kā arī tiks veikti ēku renovācijas darbi.

 

03.02.2011.