Ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana VSPC „Dagda”

Veselības un sociālo pakalpojumu centrs „Dagda” piesaistījis ERAF finansējumu.

 

2010.gada 1.septembrī parakstīts līgums starp Veselības ekonomikas centru, Veselības un sociālo pakalpojumu centru „Dagda” un Dagdas novada pašvaldību par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu.

 

Pamatojoties uz līgumu, 18 mēnešu garumā tiks īstenots projekts „Ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana „Veselības un sociālo pakalpojumu centrā „Dagda””. Tā ietvaros paredzēts veikt iekšējās un ārējās renovācijas darbus un infrastruktūras rekonstrukciju poliklīnikā, dienas stacionārā, rentgena un rehabilitācijas kabinetos, laboratorijā, ģimenes ārstu praksēs un neatliekamās medicīniskās palīdzības telpās. Tāpat arī plānota tieši ārstniecības procesam nepieciešamā aprīkojuma, mēbeļu un datortehnikas iegāde.

 

Pirmā projekta aktivitāte ir tehniskā projekta izstrāde iekšējās un ārējās renovācijas darbiem, kas jau ir uzsākta. Ir noslēgts pakalpojumu līgums ar SIA „Austrumi”. Pēc tā sekos būvdarbu iepirkuma procedūra. Var prognozēt, ka reāli celtniecības darbi sāksies 2011.gada pavasarī, bet uz gada beigām vietējie iedzīvotāji var sagaidīt uzlabotu un attīstītu veselības aprūpes centru Dagdā.