Tiks izveidots Brīvā laika pavadīšanas centrs „Upmala”

2009. gada 12. oktobrī noslēdzās Sorosa Fonda-Latvija izsludinātā projektu konkursa „Pārmaiņu iespēja skolām” 2.kārta.

 

Konkursa 2. kārtā bija aicināts piedalīties 151 projektu iesniedzējs – pašvaldības ar savām skolām, kas izturēja konkursa pirmo kārtu, kurā iepriekš piedalījās 323 pretendenti. 22. oktobrī SFL valde piešķīra finansējumu 53 projektiem, kas saskaņā ar ekspertu komisijas vērtējumu ir ieguvuši augstāko punktu skaitu, tai skaitā arī Dagdas novada pašvaldības sagatavotajam projektam: Brīvā laika pavadīšanas centra "Upmala" izveidošana.

Avots: http://www.sfl.lv

 

Sīkāka informācija: Dagdas novada pašvaldības Plānošanas nodaļa, tālr.: 656 81437, e-pasts: inese.plesna@dagda.lv, svetlana.ilatovska@dagda.lv

 

27.10.2009