BLPC „Upmala” jauna tehnika un mēbeles

Maijā Latvijas Kopienu iniciatīvu fonds apstiprināja BLPC „Upmala” projekta pieteikumu „Ģimenes atbalsta centrs – sociālas spriedzes mazināšanai skolā, ģimenēs un vietēja sabiedrībā”.

 

Projekta mērķis ir nodrošināt veselīgu un drošu vidi daudzveidīgām skolas audzēkņu un viņu vecāku sadarbības iniciatīvam.

 

Jūnijā un jūlijā par piešķirto finansējumu tika iegādāts projektors, ekrāns, portatīvais dators, televizors, krāsainais printeris, galds, 5 bērnu krēsli, 2 plaukti un bumbiņu baseins. Nosauktais aprīkojums tika uzstādīts ģimeņu pulcēšanās un interaktīvo nodarbību telpā.

 

17. jūlijā notika KIF atbalstītā projekta prezentācija pagasta iedzīvotājiem. Centra apmeklētāji plāno ļoti aktīvi izmantot iegādāto aprīkojumu un jau izmēģināja iegādāto tehniku, gatavojot prezentāciju „Mana ģimene”.

 

Centrā paredzēti regulāri kinoseansi ģimenēm: multfilmas pirmskolas un sākumskolas vecuma bērniem, jaunākās mākslas filmas pusaudžiem un jauniešiem. Viņu vecākiem – filmas pēc pieprasījuma.

 

Vislielākais prieks centra apmeklētājiem ir par televizoru -  tagad visi varēs redzēt Latvijas televīzijas raidījumus, jo daudziem tādas iespējas mājās nav. Bērni ar lielu prieku izmanto bumbiņu baseinu.

 

Projekta pasākumi turpināsies līdz novembra beigām. Liels paldies Dagdas novada pašvaldībai par projekta līdzfinansējumu.

 

Žanna Ļaha

BLPC „Upmala” vadītāja      

 

10.08.2012