Uzsākta Borisa un Ināras Teterevu fonda projekta realizācija

LSK biedrībai Konstantinovas pagastā ir atbalstīts projekts, kas paredz trenažieru iegādi. Projekta mērķis - paaugstināt iedzīvotāju dzīves kvalitāti, uzlabot veselības līmeni un turpināt aizsāktos labdarības pasākumus, iesaistot tajos arvien vairāk sociāli maznodrošinātos iedzīvotājus.

 

Kopējās projekta izmaksas sastāda - 1690,00 EUR. No tām 90% ir Borisa un Ināras Teterevu fonda finansējums un 10% Dagdas novada pašvaldības līdzfinansējums.

 

 LSK Konstantinovas pagasta biedri izsaka pateicību Borisa un Ināras Teterevu fondam par finansējuma piešķiršanu un Dagdas novada pašvaldībai par projekta līdzfinansējumu.

 

Jadviga Utāne

projekta vadītāja

08.01.2015.