Šķaunes pagasta maznodrošināto iedzīvotāju personīgās higiēnas iespēju uzlabošana

Latvijas Sarkanā Krusta Krāslavas, Dagdas un Aglonas novadu komitejas Šķaunes nodaļa jau otro gadu, pēc kārtas guva atbalstu VAS „Hipotēku un Zames banka” projekta Klientu klubs "Mēs paši" konkursā.


Pateicoties bankas atbalstam (350,00 Ls), ziedotājiem un pašvaldības atbalstam, LSK Šķaunes nodaļa īstenoja projektu „Nodrošināt Dagdas novada Šķaunes pagasta maznodrošinātajiem iedzīvotājiem personīgās higiēnas iespēju uzlabošanu”.

 

Projekta mērķis ir pagastā rūpēties par sociāli apdraudētām iedzīvotāju grupām un viņu dzīves kvalitātes uzlabošanu. Tika rasts veiksmīgs risinājums, piedāvājot jauno pakalpojuma veidu: dušas pakalpojumi.

 

S.Drozdova

SK Šķaunes nodaļas vadītāja

 

31.10.2012