"Māmiņu centra" darba uzlabošana Dagdas novada Šķaunē

 Šķaunē ir atbalstīts jauns projekts

 

2014.gada 1.aprīlī Latvijas Sarkanā Krusta Krāslavas, Dagdas un Aglonas novadu komitejas Šķaunes nodaļa sadarbībā ar Nodibinājumu „Borisa un Ināras Teterevu fonds” noslēdza līgumu par projekta „”Māmiņu centra” darba uzlabošana Dagdas novada Šķaunē”.

 

Kopējas projekta izmaksas 6636.00 EUR, no tiem 11% ir Dagdas novada pašvaldības līdzfinansējums.

 

Projekta ietvaros tiks realizētas šādas aktivitātes:

  1. rotaļu laukuma pilsētiņas izveide daudzdzīvokļu māju pagalmā;
  2. „Māmiņu centra” brīvprātīgo atbalstītāju godināšana – ekskursija uz Rīgu;
  3. „Māmiņu centra” telpu siltināšana un kosmētiskais remonts (logu un durvju nomaiņa);
  4. „Māmiņu centra” telpu aprīkojuma inventārs (printeris, portatīvais dators, ierīce Microsoft Xbox 360 slim 320);
  5. kancelejas preces radošajām darbnīcām.

 

Liels paldies Dagdas novada pašvaldībai, Šķaunes pagasta pārvaldei, kā arī brīvprātīgajiem par projekta atbalstu.

 

 

Sandra Drozdova

LSK Šķaunes nodaļas vadītāja

 

02.04.2014.