LSK Krāslavas, Dagdas, Aglonas novadu komitejas Dagdas nodaļa

Realizētie projekti

  • “Mācīšos ar prieku,ja skolā un ārpus tās vienaudžu pulkā jutīšos kā savējais (PuMPuRS) 2019.gads
  • “Ģimeņu labklājības celšana Dagdas novadā “(Borisa un Ināras Teterevu fonds”) 2019. gads
  • “ Atbalsts bezdarbnieku izglītībai”  ESF (NVA”) 2019.gads
  • “ Tehniskās bāzes uzlabojums LSK Dagda” (Giving For Latvija) 2019. gads
  • “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā” NVA 2019.gads
  •  “Manas izaugsmes iespējas”  (PuMPuRS) 2019.gads
  • “Ģimeņu labklājībai Dagdas novadā 2020” (Borisa un Ināras Teterevu fonds”)
  • “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā” NVA 2020.gads