Mājīgās telpās izveidota bērnu pieskatīšanas istaba

Telpu remonts un inventāra iegāde bija iespējama, piedaloties ELFLA atklātajā projektu iesniegumu konkursa pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”.

 

Projekta  Nr. 12-03-LL22-L413101-000001 „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem”.

 

Projekta mērķis ir uzlabot Šķaunes pagasta iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Galvenokārt tie ir vecāki un viņu pirmsskolas vecuma bērni, kuriem tika radīta iespēja droši atstāt bērnu uz pāris stundām pieskatīšanas istabā. Īstenojot projektu, bērnu vecākiem ir iespēja pilnvērtīgi piedalīties sabiedriskajā dzīvē, ieguvēji ir arī paši bērni, kuri tiks pieskatīti un iesaistīti rotaļās, spēlēs u.c. aktivitātēs.

 

Projekta īstenošanas rezultātā tika sakārtota pašvaldības infrastruktūra, radīta droša vide bērniem.

 

Projekta aktivitātes:

  • Telpu vienkāršotā renovācija, remonts;
  • Mēbeļu iegāde;
  • Televizora un TV antenas iegāde;
  • Rotaļlietu iegāde.

 

Projekta kopējais finansējums 10 429,33 LVL, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīsībai (ELFLA) finansējums 9 386,39 LVL, kas sastāda 90% no attiecināmajām izmaksām. Dagdas novada pašvaldības līdzfinansējums 1 043.00 LVL.

Vēlamies pateikties Šķaunes pagasta pārvaldes vadītājai Tatjanai Mundai par palīdzību projekta realizācijā un atbalstu jauniešu biedrībai.

   

Kristīne Muižniece-Meikšāne

Šķaunes jauniešu biedrības priekšsēdētāja

 

02.01.2014