Jaunumi novada jauniešu centros

Dagda JIC
Dagdas JIC
Andrupenes Bērnu un jauniešu centrs
Andzeļu bērnu un jauniešu centrs
Bērziņu brīvā laika pavadīšanas centrs "Upmala"

Dagdas novada četros jauniešu centros tuvojas noslēgumam projekta „Veselīga un lietderīga brīvā laika izmantošanas iespēju dažādošana Dagdas novada jauniešiem” īstenošana.

 

Projekta mērķis ir nodrošināt Dagdas novada Andrupenes, Andzeļu, Bērziņu pagastu un Dagdas pilsētas jauniešu centru nepārtrauktu darbību, pilnveidojot centra aprīkojumu un fizisko aktivitāšu īstenošanas vietas ar jauniešu vajadzībām atbilstošu aprīkojumu. Izvirzītā mērķa sasniegšanai Dagdas novada pašvaldība saņēma Izglītības un zinātnes ministrijas finansējumu  4200,00 Ls apjomā. Projekts  īstenots Jaunatnes politikas valsts programmas 2013. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

 

Projektā paredzētā aprīkojuma iegādes posms noslēdzās 29.jūlijā, kad uz Anzeļu bērnu un jauniešu centru tika nogādāts inventārs - galda spēles un audiotehnika. Centra apmeklētāji  jau bija sajūsmā par iepriekš projekta ietvaros iegādāto aprīkojumu- ofisa mēbelēm, galda futbolu un  gaisa hokeju, bet vēl vairāk pozitīvo emociju uzplaiksnījumu varēja just tad, kad Dagdas novada JIC brīvprātīgie jaunieši pasniedza 12 dažādu veidu galda spēles. Andzeļu BJC apmeklētāji ar lielu interesi iesaistījās jaunās spēles ”Twister” izmēģināšanā, kuras noteikumus izskaidroja brīvpratīgie jaunieši.

 

Apmeklējot Andrupenes bērnu un jauniešu centru, varēja redzēt aktīvu jauniešu rosību. Daži aizrautīgi spēlēja tenisu un gaisa hokeju, citi prātoja, kā pareizi salikt daudzfunkcionālo spēļu  galdu. Pēc aktīvām nodarbēm jaunieši labprāt pulcējās jaunās telpas mājīgākajā stūrītī, lai izmantotu iespēju atpūsties uz ērta  stūra dīvāna, kas tika  iegādāts projekta ietvaros.

 

Jau vairākas dienas brīvā laika pavadīšanas centrā „Upmala” visapmeklētākā vieta ir telpa, kurā atrodas lielais biljarda galds, kas arī tika iegādāts projekta ietvaros. Biljarda spēlē iesaistās gan bērni, gan pieaugušie un ikviens jūtas gandarīts par to, ka  arī laukos  ir parādījusies iespēja izbaudīt tās aktīvās atpūtas, sporta un izklaides iespējas, kas pārsvarā tiek piedāvātas pilsētās. Tas nozīmē, ka centra „Upmala” apmeklētāju izvēle ir pareiza!

 

Projekta  ietvaros iegādātais  sporta inventārs palīdzēja Dagdas novada JIC apmeklētājus aktīvi iesaistīt dažādās sporta aktivitātēs. Brīvprātīgie jaunieši ik dienu  izdomā dažnedažādas fiziskas aktivitātes uz vingrošanas soliem, kurās ar prieku iesaistās jaunākie centra apmeklētāji. Savukārt  jaunieši vingrošanas solus labprāt izmanto atpūtai hip-hop deju nodarbību laikā. Arvien  lielāks ir to jauniešu skaits, kuri grib pārbaudīt savas spējas badmintona spēlē. Tuvākajā laikā centra teritorijā tiks uzstādīts arī pārējais sporta inventārs - volejbola tīkls un  basketbola grozs. Otrajā Dagdas novada JIC ēkā „Parka rozēs” varēs pilnvērtīgi organizēt jauniešu pasākumus, jo projekta ietvaros tika iegādāts atbilstošs aprīkojums - divi  portatīvie datori, televizors ar x-box spēļu konsoli, daudzfunkcionālie spēļu galdi un dažādas galda spēles.

 

A.Odiņeca

Dagdas novada JIC vadītāja  

31.07.2013