Veselīga un lietderīga brīvā laika izmantošanas iespēju dažādošana Dagdas novada jauniešiem

Dagdas novada jauniešu centros īstenos projektu “Veselīga un lietderīga brīvā laika izmantošanas iespēju dažādošana Dagdas novada jauniešiem”.


Projekts tika iesniegts Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) programmas “Jaunatnes politikas valsts programma 2013.gadam” ietvaros un ir atbalstīts. Projekta īstenošanai plānots saņemt IZM  finansējumu  4200,00LVL apmērā. Rezultātā četros Dagdas novada jauniešu centros ( Dagdas pilsētā, Andrupenes, Andzeļu, Bērziņu un Dagdas pagastos), materiāltehniskā bāze  tiks papildināta ar jauniešu vajadzībām un interesēm atbilstošu aprīkojumu - sporta inventāru, mūsdienīgām galda spēlēm, biroja mēbelēm,video, audio un datortehniku.

 

 

A.Odiņeca

Dagdas novada JIC vadītāja

 

07.05.2013.