Vides nometne jauniešiem Asūnē


Jauniešu biedrība” Ašo kompānija” šī gada janvāra beigās iesniedza projektu Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas izsludinātajā projektu konkursā Valsts budžeta programmas ”Vides aizsardzības fonds”, apakšprogrammas ”Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas “Atbildīgs dzīvesveids” aktivitātē ”Vides izglītības nometņu organizēšana skolas veduma bērniem”.

 

12.martā mēs saņēmām pozitīvu LVAF padomes lēmumu. Projekta ”Dabai draudzīgie pētnieki” īstenošanas izmaksas ir 1200 EUR, no tiem LVAF piešķirtais finansējums  888 EUR (74%) un 26% - 312,00 EUR līdzfinansē Dagdas novada pašvaldības Asūnes pagasta pārvalde.

 

Nometne darbosies Asūnē no 15.jūnija līdz 19.jūnijam, tajā būs iesaistīti 16 jaunieši 13-18 gadu vecumā (no tiem 1 jaunietis ar īpašām vajadzībām).

Projekta mērķis- rosināt bērnu un jauniešu interesi darboties vides izglītības aktivitātēs, mācīties pētīt un saudzēt dabu, kā arī veicināt vēlmi saturīgi pavadīt brīvo laiku dabā.

 

Jauniešu vārdā  pateicos Latvijas vides aizsardzības fondam un Dagdas novada pašvaldības Asūnes pagasta pārvaldei par atbalstu projektam.

 

Olga Lukjanska

Jauniešu biedrības “Ašo kompānija” un projekta vadītāja

10.06.2015.