Noslēdzas Jauniešu biedrības "Ašo kompānija" projekts

Pateicoties Lauku atbalsta programmas pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” Jauniešu biedrība „Ašo kompānija” noslēdza projekta „Sporta aprīkojuma iegāde ziemas sporta veidu attīstībai vietējiem iedzīvotājiem” Nr.11-03-LL22-L413201-000003 realizāciju.

 

Projekta mēŗķis : aktivizēt veselīgu un sportisku dzīvesveidu Dagdas novada pierobežas pagastos, sekmējot ziemas sporta veidu pieejamību un uzlabojot dažādu sociālo grupu iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

 

Projekta ietvaros tika iegādāts ziemas sporta inventārs:  slidas, slēpes, ragaviņas un slidināšanās paliktņi, kā arī atpūtas soli, lai varētu ērti pārauties un sagatavoties nodarbībām un dažādām sacensībām. Lai popularizētu aktīvu dzīvesveidu jauniešu vidū, 6 mēnešus darbojās ziemas sporta veidu pulciņš. Tika organizētas dažādas sacensības un pārgājieni, šim nolūkam tika izmantoti termosi un katliņš ēdienu sagatavošanai pārgājienu laikā.     

 

Projekta laikā tika organizētas Dagdas novada ziemas sporta veidu sacensības, kurās piedalījās Dagdas novadā darbojošās jauniešu biedrības.

 

“Ašie” jaunieši palīdzēja organizēt Meteņdienas pasākumu Asūnes  pagasta iedzīvotājiem un Asūnes pamatskolas skolēniem.

 

Pateicoties garajai ziemai un aktīvajai, atsaucīgajai ziemas sporta veidu pulciņa  vadītajai Žannai Aišpurei, jaunieši varēja izbaudīt ziemas priekus - iemācījās slidot (apmeklēja Dagdas un Obiteļas slidotavas) un slēpot.                                                                                                                                                                                                 

Projekts tika realizēts no 2011.gada 7.novembra līdz 2013.gada 30.aprīlim.  

 

Projekta kopējās izmaksas:  LVL 5337,00 (tai skaitā Dagdas novada pašvaldības līdzfinansējums LVL 533,70) .

 

Jauniešu biedrības vārdā gribu pateikties Dagdas novada pašvaldībai par projekta līdzfinansējumu un Asūnes pagasta pārvaldes vadītājai Inesei Plesņai par transporta nodrosināšanu jauniešu aktivitāšu atbalstam.

 

Olga Lukjanska

projekta vadītāja

 

03.06.2013