Uzstādīti āra trenažieri Asūnē

Pateicoties Lauku atbalsta programmas pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” caur Krāslavas rajona partnerību

jauniešu biedrība “Ašo kompānija” šogad realizēja projektu “Asūnes ciema centra infrastruktūras uzlabošana, izveidojot āra trenažieru laukumu” Nr.14-03-LL22-L413201-000003.

 

Projekta mēŗķis:  Asūnes ciema infrastruktūras un vides sakārtošana, vienlaicīgi Asūnes bērnu un jauniešu sporta un brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošana, izveidojot āra trenažieru laukumu Asūnes ciemā, kā arī popularizēt veselīgu un sportisku dzīvesveidu Dagdas novada pierobežas pagastos, sekmējot jauna objekta - āra trenažieru pieejamību dažāda vecuma un sociālo grupu iedzīvotājiem.

 

Projekta ietvaros tika izveidota jauna brīvā laika pavadīšanas vieta: labiekārtots Asūnes ciemata centrs, kā arī iegādāti un uzstādīti āra trenažieri, kuri pieejami dažāda vecuma un sociālo grupu iedzīvotājiem. Teritorijas labiekārtošanu veica SIA “VALMEKS”, āra trenažierus piegādāja un uzstādīja  SIA”NDR Sport production”. Lielās talkas dienā jaunieši veica laukuma apzaļumošanas darbus.

 

Āra trenažieru laukumā tika izvietoti vienkārši trenažieri - dubults pievilkšanās stienis, kas piemērotas krūšu un tricepsu muskuļu  attīstīšanai un stiprināšanai, kā efektīvs līdzeklis vispārējās fiziskās formas uzlabošanai, kā arī sarežģītākas pakāpes trenažieri - āra trenažieris kāju, muguras lejasdaļas trenēšanai; rokas un plecu daļas muskuļu trenažieris un rotācijas trenažieris- trīs pozīciju āra  trenažieris gurnu, vidukļa un kāju muskuļu nostiprināšanai.

 

Nodarbošanās ar sportu arī var būt jautra, patīkama un lietderīga veselībai un fiziskai attīstībai. Āra trenažierus varēs izmantot gan ziemā, gan vasarā, un tie domāti visu gada gājumu ļaudīm - gan jauniešiem, gan vidējai paaudzei un senioriem.

 

1.septembrī jaunieši un Asūnes pamatskolas skolēni pulcējās uz trenažieru laukuma atklāšanas pasākumu. Pateicamies Dagdas sporta pasākumu organizatoram Jevģēnijam Višņevskim, kurš parādīja un paskaidroja, kā pareizi izmantot āra trenažierus.

 

Lielu paldies jaunieši sūta Dagdas novada pašvaldībai, deputātiem par projekta finansiālu atbalstu, Dagdas novada būvvaldes darbiniekiem par palīdzību projekta realizācijā, Asūnes pagasta pārvaldes vadītājai Žannai Aišpurei un komunālās saimniecības vadītājam Vladimiram Rakickim, visiem brīvprātīgajiem darbiniekiem, kas strādāja pie teritorijas sakārtošanas un apzaļumošanas!

 

Projekta realizācijas termiņš: 2015.gada 1.aprīlis – 2015.gada 30.septembris. 

Projekta kopējās izmaksas:  EUR 7520,00 (tajā skaitā Dagdas novada pašvaldības līdzfinansējums  EUR 752,00) .

 

Olga Lukjanska

projekta vadītāja

09.09.2015.