Āra trenažieru laukums Asūnē

Pateicoties Lauku atbalsta programmas pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” caur Krāsalavas rajona partnerību Jauniešu biedrība “Ašo kompānija” uzsāk projekta “Asūnes ciema centra infrastruktūras uzlabošana, izveidojot āra trenažieru laukumu” Nr.14-03-LL22-L413201-000003 realizāciju.


Biedrībā aktīvi darbojas 23 Asūnes pagasta jaunieši, kuri  ir ļoti sportiski. Viņi vēlas popularizēt veselīgu un sportisku dzīves veidu, tāpēc tika uzrakstīts šis projekts, un 18.02.2015.tika saņemts lēmums par tā apstiprināšanu.

 

Projekta mēŗķis:  Asūnes ciema infrastruktūras un vides sakārtošana, vienlaicīgi Asūnes bērnu un jauniešu sporta un brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošana, izveidojot āra trenažieru laukumu Asūnes ciemā, kā arī popularizēt veselīgu un sportisku dzīvesveidu Dagdas novada pierobežas pagastos, sekmējot jauna objekta - āra trenažieru pieejamību dažāda vecuma un sociālo grupu iedzīvotājiem.

 

Projekta ietvaros tiks izveidota jauna brīvā laika pavadīšanas vieta: labiekārtots Asūnes ciemata centrs, kā arī iegādāti un uzstādīti āra trenažieri, kuri būs pieejami dažāda vecuma un sociālo grupu iedzīvotājiem, paaugstinot viņu fizisko īpašību attīstības pakāpi. Iedzīvotāju vidū palielināsies interese par veselīgu dzīvesveidu, kā arī jaunieši iemācīsies lietderīgi pavadīt brīvo laiku un fiziski attīstīties. Iegādātais aprīkojums radīs iespējas vietējiem iedzīvotājiem arī pēc projekta aktīvi atpūsties jebkurā gada laikā, tas būs pamats  sporta  attīstībai nākotnē.

 

Vadoties pēc cenu aptaujas, tika noslēgti līgumi ar uzņēmumiem, kas veiks teritorijas labiekārtošanu un āra trenažieru piegādi un uzstādīšanu.

 

Projekta realizācijas termiņš: 2015.gada 1.aprīlis – 2015.gada 31.maijs.  

Projekta kopējās izmaksas:  EUR 7520,00 (tajā skaitā Dagdas novada pašvaldības līdzfinansējums  EUR 752,00).

 

Pateicamies Dagdas novada pašvaldībai, ka tā uzņēmās nodrošināt arī projekta priekšfinansējumu.

 

Olga Lukjanska

projekta vadītāja

 

24.03.2015.