Visas ziņas

1 30.12.2021
PROJEKTS JAUNIEŠIEM “PROTI UN DARI” (Nr.8.3.3.0./15/I/001)

Eiropas Sociālā fonda finansētais projekts "PROTI un DARI!" ir unikāls ar to, ka katram projektā iesaistītajam jaunietim vecumā no 15 līdz 29 gadiem tiek sniegts individuāls atbalsts tieši viņa interesēm, prasmēm, iespējamiem attīstības virzieniem un vajadzībām. Tiek izstrādāta individuālo pasākumu programma (IPP), piedāvājot dažādus...

[vairāk]
1 20.12.2021
Krāslavas Vēstis

Jauno numuru lasiet     ŠEIT

[vairāk]
1 10.12.2021
VISS BŪS LABI!

Decembrī Krāslavas novada Veselības un sociālo pakalpojumu centra (VSPC) „Dagda” vadītāja amatā darbu uzsāka Lauris Pastars. Viņa dzimtā puse ir Preiļi, tur uzauga, nodibināja ģimeni. Kopā ar sievu Sanitu audzina četrus bērnus, ir sava saimniecība.

[vairāk]
1 09.12.2021
Jauns amats - jauns dzīves izaicinājums!

25. novembra sēdē Krāslavas novada domes deputātu jaunievēlētais Andrupenes un Andzeļu pārvalžu vadītājs Aleksandrs Stepiņš ir vietējais iedzīvotājs – viņa dzimtā puse ir Andrupene.

[vairāk]
1 07.12.2021
Vēl piecas dienas ir iespēja komentēt Krāslavas novada attīstības dokumentus!

Pagājuši jau pieci mēneši, kopš Krāslavas novads darbojas jaunā teritorijā, un tuvojas noslēgumam tā attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrāde.

[vairāk]